Історія дистанційно

Зображення користувача Natalia.

Шановні учні 6-А, 6-Д, 8-В класів!

Рекомендовані завдання з історії для опрацювання дистанційно під час карантину.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (інтегрований курс), Олійник В.М., 6-А, Д класи з 30.03 по 24.04

Всесвітня історія. Історія України 6 клас, автор  Бандровський О.Г.

Дата

Тема, зміст уроку

 

Домашнє завдання

31.03

Виникнення і поширення християнства.

Опрацювати та вивчити матеріал § 52, виконати письмово завдання 2. Виписати визначення термінів, понять, дати.

03.04

Римська імперія в 3-4 ст. Кризові явища в Римській імперії.

Опрацювати § 51, виконати письмово завдання 2, 4 стор. 252.

07.04

Культура Давнього Риму. Практичне заняття.

Письмово виконати практичну роботу § 53.

10.04

Початок Великого переселення народів та падіння Західної  Римської імперії.

Вивчити  § 54,виконати письмово завдання 1, 2.

14.04

Урок узагальнення та систематизації знань.

Повторити § 48-54.

17.04

Походження (витоки) слов’янських народів.

Опрацювати та вивчити матеріал § 54, п3. Виписати визначення термінів, понять, дати.

21.04

Суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян . Практичне заняття.

Письмово виконати практичну роботу § 55.

24.04

Розселення слов’ян . Передумови розселення слов’ян. Анти і склавини на теренах України.

Опрацювати конспект.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, Олійник В.М., 8-В клас з 30.03 по 24.04. Історія України 8 клас, автор Гупан Н.М.

Дата

Тема, зміст уроку

 

Домашнє завдання

31.03

Південноукраїнські землі і Крим у XVIII ст.

Опрацювати та вивчити матеріал § 36, виконати завдання після параграфу (усно). Виписати визначення термінів, понять, дати.

07.04

Правобережна Україна та західноукраїнські землі у другій половині  XVIII ст. Гайдамаки. Коліївщина. Рух опришків.

Опрацювати та вивчити матеріал § 37, письмово дати відповідь на запитання 7. Виписати визначення термінів, понять, дати.

14.04

Поділи Речі Посполитої і Україна.

Опрацювати та вивчити матеріал § 38-39, письмово дати відповідь на запитання 8,9. Виписати визначення термінів, понять, дати.

21.04

Культура України у другій половині  XVIII ст.

Опрацювати та вивчити матеріал § 40, скласти таблицю «Українська культура другої половини XVIII ст. Підготувати повідомлення про одного з діячів культури даного періоду.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ, Олійник В.М., 8-В клас з 30.03 по 24.04. Всесвітня історія 8 клас, автор Гісем О.В.

Дата

Тема, зміст уроку

 

Домашнє завдання

03.04

Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Османська імперія. Країни Східної Європи в XVI- першій половині XVIII ст.

Виконати письмово тестові завдання стор. 177. Повторити § 18-21.

10.04

Просвітництво і промислова революція.

Опрацювати та вивчити матеріал § 22, виконати завдання після параграфу (усно). Виписати визначення термінів, понять, дати.

17.04

Освічений абсолютизм.

Опрацювати та вивчити матеріал § 23, виконати завдання після параграфу (усно). Виписати визначення термінів, понять, дати.

24.04

Міжнародні відносини XVIII ст.

Опрацювати та вивчити матеріал § 24, письмово дати відповідь на запитання 10,11. Виписати визначення термінів, понять, дати.

Олійник Валентина Максимівна, вчитель історії valentina.oliinik@gmail.com


Шановні учні 6-В, 8-А,Б, 9-В, 10-А,Б,В класів!

Рекомендовані завдання з історії для опрацювання дистанційно під час карантину.

Всесвітня історія. Історія України. 6-В, Підручник,Всесвітня історія,6 клас, авт. Бандровський О.Г.

 30.03. ПРИРОДНІ УМОВИ ІТАЛІЇ ТА ВИНИКНЕННЯ МІСТА РИМ

 1.04. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА 5 - СЕРЕДИНИ З СТ. ДО Н. Е.

1. Опрацювати § 42, законспектувати, виписати визначення і дати, виконати завдання

2. Опрацювати § 43, законспектувати,  виписати визначення і дати, виконати завдання

 6.04.  РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА В 2 СТ. ДО Н. Е.

 8.04.  РЕЛІГІЯ, СІМ’Я, ВИХОВАННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО ДАВНІХ РИМЛЯН

1. Опрацювати § 44, законспектувати, виписати визначення і дати, виконати завдання

2. Опрацювати § 45, законспектувати,  виписати визначення і дати, виконати завдання 

13.04. ДИКТАТУРА ГАЯ ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ

15.04. ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЦЕЗАРЯ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

1. Опрацювати § 46, законспектувати, виписати визначення і дати, виконати завдання

2. Опрацювати § 47, виконати завдання практичного заняття

20.04.  СТВОРЕННЯ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ПРАВЛІННЯ ОКТАВІАНА АВГУСТА

22.04.  РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В 1-2 СТ.

1. Опрацювати § 48, законспектувати, виписати визначення і дати, виконати завдання

2. Опрацювати § 49, законспектувати, виписати визначення і дати, виконати завдання

3. Виконати тестові завдання за вивченим матеріалом, конспекти надіслати вчителю

Історія України. 8-А,Б клас, Підручник, Історія України, 8 клас, авт. Гупан Н.М.

30.03. ГЕТЬМАНЩИНА В ПЕРШІЙ ПОЛ. 18 СТОЛІТТЯ.

1.Опрацювати § 33, законспектувати та виконати завдання на сторінці 245. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

6.04. ЛІКВІДАЦІЯ ГЕТЬМАНСТВА В УКРАЇНІ.

1.Опрацювати § 34, законспектувати та виконати завдання на сторінці 252. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

13.04. ЛІКВІДАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ.

1.Опрацювати § 35, законспектувати та виконати завдання на сторінці 259. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

20.04. ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ТА КРИМ У 18 СТОЛІТТІ.

1.Опрацювати § 36, законспектувати та виконати завдання на сторінці 266. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю

Всесвітня історія. 8-А,Б клас, Підручник, Всесвітня історія, 8 клас, авт. Гісем О.В.

3.04. Просвітництво і промислова революція

1.Опрацювати § 22, законспектувати та виконати завдання на сторінці 191. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

10.04. Освічений абсолютизм

1.Опрацювати § 23, законспектувати та виконати завдання на сторінці 201-202. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

17.04. Міжнародні відносини XVIII ст.

1.Опрацювати § 24, законспектувати та виконати завдання на сторінці 209-210, заповнити таблицю на стор. 210. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

24.04.  Англійські колонії в Північній Америці.  Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

1.Опрацювати § 25, законспектувати та виконати завдання на сторінці 222. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю

Історія України. 9-В клас, Підручник, Історія України, 9 клас, авт. Бурнейко І.О.

1.04.Економічне становище західноукраїнських земель на початку ХХ ст                              

1.Опрацювати § 33, законспектувати та виконати завдання на сторінці 229. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

8.04.Суспільно-політичне життя  на західноукраїнських землях поч. ХХ ст

1.Опрацювати § 34, законспектувати та виконати завдання на сторінці 236. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

15.04. Радикалізація українського руху  на поч. ХХ ст. Діяльність УГКЦ

1.Опрацювати § 35, законспектувати та виконати завдання на сторінці 242. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

22.04.  Практичне заняття № 7.

1.Опрацювати § 36, виконати завдання практичного заняття. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

Всесвітня історія. 9-В клас, Підручник, Всесвітня історія, 9 клас, авт. Щупак І.Я.

2.04. ЕКОНОМІЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ  США

1.Опрацювати § 21, законспектувати та виконати завдання на сторінці 133. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

9.04. ВЕЛИКІ РЕФОРМИ В РОСІЇ.ЗОВНІШНЯ І КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. РЕВОЛЮЦІЯ 1905-1907 РР.

1.Опрацювати § 22, законспектувати та виконати завдання на сторінці 140. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

16.04. АВСТРО-УГОРЩИНА — ДУАЛІСТИЧНА МОНАРХІЯ.

1.Опрацювати § 23, законспектувати та виконати завдання на сторінці 145. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

23.04“ДОБА МЕЙДЗІ” В ЯПОНІЇ. ПОЧАТОК ЯПОНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ

1.Опрацювати § 24, законспектувати та виконати завдання на сторінці 150. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

Правознавство, 9-В клас, Підручник,Основи правознавства , Ремех Т. О.

3.04. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.Опрацювати § 25, законспектувати та виконати завдання на сторінці 168. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

10.04. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗЛОЧИН

1.Опрацювати § 26, законспектувати та виконати завдання на сторінці 176. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

17.04. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОКАРАННЯ

1.Опрацювати § 27, законспектувати та виконати завдання на сторінці 181. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

24.04. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

1.Опрацювати § 28, виконати завдання практичного заняття. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

Історія України. 10-А,Б,В клас, Підручник, Історія України, 10 клас, авт. Бурнейко І.О.

30.03. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РУМУНІЇ

1.Опрацювати § 36, законспектувати та виконати завдання на сторінці 199, скласти таблицю”Українські політичні партії в Півн.Буковині”. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

1.04.  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

1.Опрацювати § 37, законспектувати та виконати завдання на сторінці 204. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

6.04.  КУЛЬТУРНЕ І РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ В  1919-

8.04.    1939 РР.

1.Опрацювати § 38, законспектувати та виконати завдання на сторінці 208,  скласти таблицю про діячів культури. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

13.04.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА РОЗДІЛОМ “ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В

15.04.   МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

1. Виконати  завдання за вивченим матеріалом на стор.209 , конспекти надіслати вчителю

20.04  ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РОЗКОЛ ОУН

1.Опрацювати § 39, законспектувати та виконати завдання на сторінці 216. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

22.04.  ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

1.Опрацювати § 40, законспектувати та виконати завдання на сторінці 220. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

Всесвітня історія. 10-А,Б,В клас, Підручник, Всесвітня історія, 10 клас, авт. Щупак І.Я.

3.04. КИТАЙ.ІНДІЯ

1.Опрацювати § 20, законспектувати та виконати завдання на сторінці 134. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

10.04. ЯПОНІЯ

1.Опрацювати § 21, законспектувати та виконати завдання на сторінці 138. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

17.04. Країни Передньої Азії. Розпад Османської імперії. Модернізація

Туреччини та Ірану. Основні аспекти Близькосхідної проблеми

1.Опрацювати § 22, законспектувати та виконати завдання на сторінці 143. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

24.04.  Латинська Америка у 1920–30-х рр.

1.Опрацювати § 23, законспектувати та виконати завдання на сторінці 147. Фото виконаного завдання в зошиті надіслати вчителю.

 З найкращими побажаннями, Вячеслав Олегович slavakomenotrus@gmail.com

 

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
13:57:36|127.0.0.1|localhost|2020-04-03|Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1|178.54.150.214

::