Історія дистанційно

Зображення користувача Natalia.

 

Завдання на період карантину (вчитель Репрінцев В.В., пошта для зв’язку - v.reprincew@gmail.com)

На 28.09.2020   

Дисципліна “Всесвітня історія, Історія України інтегрований курс”  6 клас ( 6А ,6Б, 6В, 6Г, 6Д)

    1. Виконати завдання: $ 8 “Енеоліт”

   2. Контрольні запитання: 1. Чим відрізняється період енеоліту від періоду неоліту?

                                                      2. Чому мідь, золото й срібло стали першими металами, які люди почали обробляти?

                                                      3. Які особливості трипільської археологічної культури?

                                                      4. Які особливості середньостогівської археологічної культури?

. Термін виконання: 30.02.2020

Дисципліна “Всесвітня історія, Історія України інтегрований курс”  6 клас ( 6-А ,6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д)

      1. Виконати завдання: $ 9 “Бронзовий вік”

   2. Контрольні запитання: 1. Чому виникло ремісництво як окрема галузь, з появою бронзи?

                                                  2. Поясніть, як ви розумієте поняття “соціальна група”! та ієрархія”. Наведіть приклади соціальних груп.

                                                  3.  Як розвиток торгівлі змінив тогочасне суспільство?

                                                       4. У чому полягала головна відмінність між скотарями та землеробами бронзового віку?

. Термін виконання: 02.10.2020

Дисципліна “Історія України”  8 клас(8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г)

        1.   Виконати завдання: $ 8 “Особливості релігійного життя на українських землях у сі”

        2.  Контрольні запитання: 1.Чому світське населення брало участь у житті православної церкви?

                                                    2. Які реформаційні рухи були поширені в Україні?

                                                    3. Як виникли православні братства?

                                                    4. Якими були наслідки реформаційних рухів для України?

                                          Термін виконання: 30.09.2020

 

Дисципліна “Історія України”  8 клас(8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г)

        1.   Виконати завдання: $ 8 “Особливості релігійного життя на українських землях у ХVI столітті”

        2.  Контрольні запитання: 1.Якими були основними чинники, що впливали на розвиток культури на українських землях у  с?                                                   

                                                    2. Що було спільного в діяльності Острозької академії і братських шкіл?

                                                    3. У чому цінність Пересопницького Євангелія?

                                                    4. Як були пов'язані особливості культурного розвитку і освіта цього періоду?                                          

 Термін виконання: 02.10.2020

Дисципліна “Всесвітня історія”  8 клас(8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г)

            1.   Виконати завдання: $ 4 “Повсякденне життя Західної Європи у ХVI ст.”

        2.  Контрольні запитання: 1. Якою була кількість населення Європи на середину ХVIІ ст? які чинники обмежували зростання кількості населення?                                                   

                                                    2. Які стилі панували в одязі заможних європейців наприкінці ХV - у першій половині ХVIІ ст.?

                                                     3. Що змінилося у вигляді європейських міст тієї доби?

                                                    4. Чим житло і хатнє начиння тогочасних європейців стали нагадувати сучасні?

 Термін виконання: 02.10.2020

Дисципліна “Історія України”  10 клас (10-А)

        1.   Виконати завдання:  “Розгортання Української революції в березні-травні 1917 року”

        2.  Контрольні запитання: 1. Як розпочалася Українська революція у 1917 році?                                                

                                                    2. Яка подія була визнана датою створення УЦР? 

                                                    3. Які політичні партії прийняли участь в боротьбі за владу? Яку партію представляв Михайло Грушевський?

                                                    4. Яке значення мав всеукраїнський національний конгрес для формування української державності?

                                                    5. Що таке “українізація армії” та “вільне козацтво”?

 Термін виконання: 30.09.2020

Дисципліна “Історія України”  10 клас (10-А)

           1.   Виконати завдання:   “Проголошення  автономії України”      

       2.  Контрольні запитання: 1. Проголошення Першого Універсалу його значення й наслідки для України??                                                

                                                   2. Причини прийняття Другого Універсалу 16  липня 1917 року? 

                                                   3. Хто очолив Генеральний Секретаріат у червні 1917 р.?

                                                  4. Як вплинув на ситуацію в Україні “корніловський заколот”? 

                                                    5. Що таке “українізація армії” та “вільне козацтво”?

  Термін виконання: 01.10..2020

       

 Дисципліна “Громадянська освіта”  10 клас (10-А)

         1.   Виконати завдання:   Тематична контрольна робота “Особистість та її ідентичність

         2.  Контрольні запитання: 1. Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?                                             

                                                    2.Чим потреби відрізняються від інтересів? 

                                                    3. У чому полягає різниця між мобільністю та адаптивністю?

                                                    4. Яку роль сім’я виконує в суспільстві? Чим поняття “сім’я” відрізняється від поняття “шлюб”?                                               

  Термін виконання: 30.09.2020

 

Дисципліна “Громадянська освіта”  10 клас (10-А)

        1.   Виконати завдання:   Тема “Людська гідність та права людини”

        2.  Контрольні запитання: 1. Що таке людська гідність? Якими є основні характеристики поняття гідності?                                           

                                                    2.Що таке гуманізм? Які принципи в характеристиці людини передбачає гуманізм?

                                                    3. Які принципи гуманізму проявилися у формуванні сучасного розуміння прав і свобод людини?                                                   

                                                    4. Обґрунтуйте доцільність і важливість головного принципу Загальної декларації прав людини.                                           

       Термін виконання: 02.10.2020

 Дисципліна “ Всесвітня історія ”  10 клас (10-А)

        1.   Виконати завдання:$ 6   Тема “Паризька мирна конференція 1919 року””

        2.  Контрольні запитання: 1. Як змінилася роль США після І Світової війни?           

                                                    2.Які вимоги ставили на Паризькій мирній конференції передові країни світу?                                                   

                                                    3. Як вирішувалося Російське питання?                                                

                                                    4.  Українське питання в міжнародних відносинах та на паризькій конференції                            

     Термін виконання: 02.10.2020

Дисципліна  “ Всесвітня історія ”  10 клас(10-А)

            1.   Виконати завдання:$ 6   Тема “Вашингтонська конференція 1921 -1922 рр.””

        2.  Контрольні запитання: 1. Дайте оцінку Берестейському мирному договору  УНР з Німеччиною та союзниками.

                                                    2. Які цілі ставили перед Лігою Націй під час її створення?

                                                    3. Які підсумки Вашингтонської конференції?

                                                    4 Чим відрізняються договори чотирьох, п'яти, дев'яти держав на Вашингтонській Конференції?

       Термін виконання: 02.10.2020

З повагою, Валерій Вікторович.

Збір матеріалів Збір матеріалів
17:26:24|127.0.0.1|localhost|2020-09-28|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36|178.54.242.141

::