Моніторинг якості загальної середньої освіти

Зображення користувача Irina.

З 12 листопада по 12 грудня 2013 року буде проведено моніторинг загальної середньої освіти для учнів 5-их та 10-их класів.

У вкладенні:

1. Наказ по школі про проведення моніторингу;

2. Додаток 1 - графік проведення моніторингу та відповідальні вчителі;

3. Блан звіту вчителя після проведення моніторингу.

4. Розклад перестановок та замін уроків та 12,13,14 листопада 2013 року.

5. Методичні рекомендації вчителям та аситентам щодо методики проведення моніторингу.

Додаток 2

до наказу  від 04.11.13 № 250

Рекомендації для проведення моніторингу  

Відповідно до МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (додаток до листа ІІТЗО від 11.10.2013 № 14.1/10-3300) керівникам закладів освіти пропонуємо звернути увагу на такі особливості процедури моніторингу.

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться серед усіх учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – моніторинг) з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі. До проведення моніторингу з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою долучаються лише ті учні 5 класів, які вивчали даний предмет у початковій школі.

Тестування проводиться за текстами збірників МОН України (друковані їх варіанти видані ТОВ «Центр навчально-методичної літератури», електронні версії цих збірників будуть розміщені за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

Збірники завдань з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів. За 2 дні до проведення моніторингу з предмета  на сайтах, згаданих вище, буде запропоновано 4 із запропонованих 10 варіантів. У класі вчитель розподіляє їх серед учнів. 

 

Щодо організації навчально-виховного процесу

в день проведення дослідження

Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета (наказ у навчальному закладі, спеціальний графік проведення зрізів).

Моніторинг з кожного предмета передбачає проведення анкетування учнів, попередній інструктаж (більш деталізований – для учнів 5 класів), тестову контрольну роботу.

Орієнтовний час на проведення тестування – 45 хвилин, інструктаж – до 15

хвилин, анкетування – 15-20 хвилин. Таким чином, процедура щоденного моніторингового дослідження розрахована на 2 уроки.

Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту на бланку відповідей. Бланки відповідей використовуються зі збірника або роздруковуються із вищезазначених сайтів.

Ксерокопіювати їх не дозволяється.

Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно.

Учні дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань (роздрукованих їх електронних відповідниках) і самостійно переносять їх до бланка відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п’яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

Учні 5-х класів самостійно або за допомогою вчителя заповнюють бланк відповідей. Учителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести, можуть пояснити їм, як це треба оформити.

      У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються.

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

 

Щодо особливостей роботи вчителя та асистента у класній аудиторії та перевірки тестових учнівських робіт

 

Організовують виконання учнями тесту вчителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та/або 10-х класів, то за дорученням керівника навчального закладу замість нього виконання роботи організовує інший вчитель (викладає цей предмет або суміжні дисципліни).

Рекомендовано під час проведення моніторингу в класних аудиторіях присутність двох учителів: учителя, який організовує виконання тесту, та його асистента.

В окремих навчальних закладах під час проведення моніторингу можуть бути присутні представники інших відомств і установ. Про їх участь органам управління освітою повідомляється додатково.

Особливість їхньої роботи полягає в створенні належних умов для самостійної роботи учнів. Перед початком роботи бажаним є вступний інструктаж, особливо детальним він є в 5 класі, де навчаються учні, не знайомі достатньо з бланковими методиками фіксації правильних відповідей. В окремих випадках рекомендованою є допомога учням 5 класів у заповненні ними бланків відповідей.

Правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів розміщуються на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua) після завершення заходу (після 14.00).

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівнику загальноосвітнього навчального закладу. Роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі початкової школи. У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах або організовують виконання тестів. Роботи учнів 10-х класів перевіряють учителі відповідного предмета.

Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів організовують збір матеріалів в день тестування, їх пакування, зберігання (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) та передають їх до 17.12.2013 до управління освіти і науки.

   Узагальнену статистичну звітність у паперовому та електронному вигляді передають наступного після тестування з кожного предмета дня до науково-методичного центру на електронну адресу ket5555@ukr.net(секретар НМЦ).

Контактна особа – координатор проведення моніторингу  Паливода І.П.

 

 

Про проведення анкетування учнів та педагогів, які викладають предмети тестування в початковій та основній школах

 

Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета (в електронному чи паперовому варіанті збірника, не ксерокопіюється).

Час для заповнення анкет є додатковим до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

Умовами моніторингу також передбачено заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки (у випадку відсутності таких анкета не заповнюється). Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів (буде надано додатково по 2 екземпляри на школу). Анкетування педагогів здійснюється по завершенню процедури тестування й анкетування учнів у той же день. 

 

ДолученняРозмір
dodatok_1_shkola_grafik.doc (94)69 КБ
dodatok_2_shkola_metod_rekom.doc (82)46 КБ
zvit_vchitelya_pislya_monitoringu.xls (130)28.5 КБ
nakaz_shkola_monitoring_5_10_2013.doc (93)39 КБ
dodatok_11_shkola_zmini_v_rozkladi_1_tizhden.doc (82)39 КБ
Збір матеріалів Збір матеріалів
08:37:25|54.196.206.80|ec2-54-196-206-80.compute-1.amazonaws.com|2014-04-20|CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)|

::