Освітня програма закладу освіти

Зображення користувача Irina.

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №16 ім. М.О.Кириленка

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2017/2018 навчальний рік

Зміст 

 • Пояснювальна записка.
  • І. Загальні положення.
  • ІІ. Порядок вивчення окремих предметів і реалізації варіативної складової навчальних планів.
  • ІІІ. Особливості організації навчального процесу.
 • Таблиця І. Робочі навчальні плани школи І ступеня.
 • Таблиці ІІ.5 – ІІ.9. Робочі навчальні плани школи ІІ ступеня.
 • Таблиці ІІІ.1, ІІІ.2.  Робочі навчальні плани школи ІІІ ступеня.
 • Перелік програм для варіативної частини робочого навчального плану

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І. Загальні положення

Тип навчального закладу: спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів. Всього класів – 50, всього учнів – 1554.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

34

34

33

29

33

33

33

27

32

30

28

Б

34

33

34

29

32

33

26

31

32

32

29

В

34

32

32

30

32

33

26

32

32

 

 

Г

34

31

33

27

33

33

28

29

32

 

 

Д

34

28

32

31

35

 

27

25

 

 

 

Є

 

33

28

27

 

 

 

 

 

 

 

Разом

170

191

192

173

165

132

140

144

128

62

57

 

 Ступені

класів

учнів

І, 1-4 класи

23

726

ІІ, 5-9 класи

23

709

ІІІ, 10-11 класи

4

119

 

 

1554

Робочі навчальні плани складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572 (додаток 1) зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.04. 2014 року № 460;

для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН України № 409 від 03.04.2012 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН України від 08.05.2015 № 518, наказом МОН України від 07.08.2015 № 855 (додатки 8; 10; 12);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України № 834 від 27.08.2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня» зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 08.05.2015 № 518, наказом МОН України від 07.08.2015 № 855 (додатки 5,6).

При розподілі варіативної складової навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Для викладання предметів варіативної складової укладено перелік навчальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти, науки України. Всі години варіативної складової за рішенням педагогічної ради обліковуються у класних журналах та оцінюються за шкалою «зараховано» / «не зараховано» (крім етики у 6-х класах, яка оцінюється за 12-ти-бальною шкалою).

ІІ.  Порядок вивчення окремих предметів і  реалізації варіативної складової робочого навчального плану 

У школі І ступеня увага головним чином приділяється формуванню основних навчальних навичок учнів, залучення їх до процесу навчання, набуття навичок соціальної поведінки, формуванню ключових компетентностей учнів початкових класів. Відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, (Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 року  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказ МОНмолодьспорту № 430 від 11.05.2011 року «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462») передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу; посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство»; вивчення курсу «Інформатика» з 2 класу.

Робочі навчальні плани для учнів школи І ступеня передбачають індивідуальні та групові заняття та вивчення курсу за вибором «Логіка». Відповідно до додатка 1 Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572, учні 1-4-х класів вивчатимуть іноземну мову (англійську).

У таблиці І міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів 1-4-их класів.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти,  починаючи з 2-го класу учні будуть вивчати навчальний предмет  «Інформатика». Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань.

          При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах", тому час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин.

          Курс «Інформатика» розрахований на 35 годин у 2-4 класах з розрахунку 1 година на тиждень.

Розподіл годин з української мови:

-     у 1 класі - читання і письмо – 8 год на тиждень (7 год з інваріантної та 1 год з варіативної складової),

-     у 2-4 класах -  в І семестрі – 4 год мови, 3 год літературного читання, у ІІ семестрі – 3 год мови і 4 год літературного читання.

 

Плани школи ІІ ступеня передбачають реалізацію осві­тніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи для здійснення о профільної підготовки. У школі ІІ ступеня введено поглиблене вивчення окремих предметів, що готує учнів до навчання за програмами природничо-математичного напряму в школі ІІІ ступеня:

8-9 класи

поглиблене вивчення

8-А

географії

8-Б

біології, хімії

8-В

математики

8-Г

математики

8-Д

географії

9-А

математики

9-Б

географії

9-В

біології, хімії

9-Г

біології, хімії

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів учні перейдуть на навчання за оновленими і розвантаженими  програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нової української школи» (2016).

 

Відповідно до завдань перед освітньою галуззю щодо вивчення іноземних мов та для розвитку комунікативних компетентностей на вивчення іноземних мов у 6-9 класах із варіативної складової додано по 1 годині в межах гранично-допустимого навантаження на учня.

 

У таблиці ІІ-5 міститься перелік предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану для учнів 5-их класів.

У 5-их класах вивчається предмет «Історія України. (Вступ до історії)» у обсязі 1 год на тиждень протягом року.

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" для вивчення яких відводиться по 1 годині на тиждень. Для реалізації такого навчального плану буде використано 1 год варіативної складової у 5-7 класах.

Варіативна частина Типових планів використовується на запровадження факультативних курсів, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію та для курсів за вибором загального світоглядного спрямування («Пропедевтичний курс хімії», «Логіка», «Біблійна історія,  християнська етика», «Поетика», «Уроки охорони довкілля»).

Частина варіативної складової Типового плану  (0,5 год у кожному класі) використана на збільшення кількості годин на вивчення української мови (разом  4 години). Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми, передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи його заступником.

На вивчення математики з варіативної складової додано 2 год на тиждень у всіх класах (разом 6 год).

Факультативний курс «Біблійна історія, християнська етика» з тижневим навантаженням 1 год на тиждень викладається відповідно до письмових заяв батьків учнів тільки у І семестрі.

 

У таблиці ІІ-6 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів 6-их класів.

У 6-их класах вивчається «Історія України. Всесвітня історія» (інтегрований курс) у обсязі 2 год на тиждень протягом року.

Частина варіативної складової Типового плану  (0,5 год у кожному класі) використана на збільшення кількості годин на вивчення української мови (разом  4 години). Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми, передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи його заступником.

На вивчення англійської  мови у всій паралелі додано по 1 год на тиждень так, щоб загальний обсяг становив 3 години на тиждень.

На вивчення математики з варіативної складової додано 2 год на тиждень у всіх 6-х класах (разом 6 год).

 

У таблиці ІІ-7 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів 7-их класів.

На вивчення  іноземної мови (англійської) у всій паралелі додано по 1 год на тиждень так, щоб загальний обсяг становив 3 години на тиждень.

На вивчення української мови додано по 0,5 год на тиждень так, щоб загальний обсяг становив 3 години на тиждень.

На вивчення алгебри і геометрії додано по 2 години (1,5 год на алгебру і 0,5 год на геометрію відповідно до програми, що передбачає в сумі 6 год на тиждень).

 

У таблиці ІІ-8 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів 8-их класів.

Учні 8-А класу продовжують вивчати другу іноземну мову (німецьку), а учні 8-Д класу – російську.

У 8-В і 8-Г класі уводиться поглиблене вивчення математики, у 8-А і 8-Д – географії, у 8-Б – хімії і біології.

Порядок вивчення предметів, на які відводяться дробові значення годин:

-       у І семестрі – історія України 2 год;

-       у ІІ семестрі – історія України 1 година.

Додатково на вивчення іноземної мови з варіативної складової у всій паралелі класів додано по 1 год так, щоб загальний обсяг становив 3 години на тиждень.

 

У таблиці ІІ-9 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів 9-их класів.

Учні 9-А продовжують поглиблено вивчати математику, учні 9-Б - географію, учні 9-В, Г – біологію і хімію.

Порядок вивчення предметів, на які відводяться дробові значення годин:

-       у І семестрі – історія України 2 год на тиждень, географія – 1 год (9-А, В, Г);

-       у ІІ семестрі – історія України 1 год на тиждень, географія – 2 год (9-А, В, Г);

-       факультативний курс «Модуль числа» (9- Б) -  тільки у ІІ семестрі – 1 год на тиждень.

Учні 9-Б класу будуть вивчати дві іноземні мови: перша група – англійську й німецьку, друга група – англійську й російську.

 

У школі ІІІ ступеня запроваджено профільне навчання. Профільне навчання, що запроваджується у школі ІІІ ступеня, є видом диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створює умови для навчання учнів 10,11-х класів відповідно до їх професійного самовизначення.

Якісне викладання предметів математичного профілю (10-А, 11-А)  у робочих навчальних планах забезпечується інваріантною складовою   та наявністю у  варіативній складовій факультативів та курсів за вибором, таких як «Підготовка до ЗНО з математики», «Методи розв'язування задач з кінематики, динаміки і законів збереження», індивідуальними та груповими консультаціями з української мови та літератури.

Біолого - хімічний профіль (10-Б, 11-Б) передбачає поглиблене вивчення біології та хімії  у  інваріантній складовій робочого навчального плану, а також підсилення профілю  факультативними курсами  «Розв’язування задач з хімії», індивідуальними заняттями та консультаціями з обдарованими учнями з української мови і літератури.

У всіх 10-х і 11-х класах було додано по 1 год на вивчення української мови, яка буде вивчатись на рівні стандарту.

У всіх 10-х і 11-х класах було додано по 0,5 год на вивчення історії України, яка буде вивчатись на рівні стандарту.

 

У таблиці ІІІ-1 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів математичного профілю (10-А, 11-А класи).

Порядок вивчення предметів, на які відводяться дробові значення годин:

у 10-А класі: І семестр – біологія – 2 год,

                                         географія – 1 год на тиждень,

                                         художня культура – 1 год.                               

                     ІІ семестр – біологія – 1 год,

                                         географія – 2 год на тиждень.                                  

Факультативний курс «Українська фантастична проза» викладатиметься тільки у І семестрі – 1 год на тиждень.

У 11-А класі: І семестр – «Людина і світ» – 1 год,

                                          астрономія – 1  год,

                                          біологія – 1  год,

                                          екологія – 1 год на тиждень,

                       ІІ семестр – художня культура –1  год;

                                           біологія – 2 год.

На вивчення інформатики в 11-А класі вирішено залиши 1 год на тиждень.

У таблиці ІІІ-2 міститься інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану для учнів біолого-хімічного профілю (10-Б, 11-Б класів).

Порядок вивчення предметів, на які відводяться дробові значення годин:

у 10-б класі: І семестр – алгебра – 1 год,

                                        геометрія – 2 год на тиждень,

                                        географія – 2  год,

           художня культура – 1  год;

                     ІІ семестр – алгебра – 2 год,

                                         геометрія – 1 год на тиждень;

                                         географія – 1  год.                                       

Факультативні курси «Сучасне українське фентезі» викладатиметься тільки  у І семестрі – 1 год на тиждень.

У 11-Б класі: І семестр –  «Людина і світ» – 1 год,

                                          астрономія – 1  год,

                                          екологія – 1 год на тиждень,

                      ІІ семестр – індивідуальні консультації з математики – 1 год,

                                           художня культура –1  год.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» здійснюватиметься на базі БНВО «Звитяга», куди передаються години, виділені на цей предмет у робочому навчальному плані 10-11 класів. Заняття відбуватимуться 1 раз на два тижні протягом 3 академічних годин.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, із змінами згідно з наказами МОН України від 17.08.2012 р. № 921, від 09.10.2012 р. № 572, від 08.04. 2016  р. № 401.

         На групи поділяються класи з наповненістю 28 учнів і більше, якщо в кожній із груп не менше 8 учнів при вивченні:

 • іноземної  мови у 1-11-х класах;);
 • трудового навчання, технологій (хлопці й дівчата) у  5-11-х класах;
 • фізичної культури (хлопці й дівчата)  у 10-11-х класах;
 • при проведенні навчальних занять з інформатики у 2-11-х класах.

Для організації вивчення предмета «Захист Вітчизни» у БНВО «Звитяга» передається по 1,5 год на тиждень для 10-А,Б і 11-А,Б класів (окремо для хлопців і для дівчат). 

ІІІ.  Особливості організації навчально-виховного процесу 

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - Днем знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 27 грудня;

ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня.

Канікули провести в такі терміни:

 • осінні з 30.10 по 05.11. 2017 р.;
 • зимові з 28.12. 2017 р. по 14.01. 2018 р.;
 • весняні з 19.03. 2018 р. по 25.03. 2018 р.;
 • додаткові канікули для учнів 1-х класів з 19.02. 2018 р. по 25. 02. 2018 р.

Свято Останнього дзвоника провести 25 травня 2018 року.

Як передбачено ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться протягом навчального року.

Перші класи навчаються на базі дитячого дошкільного закладу № 19 «Кобзарик» (1- А, Б, Д), та на базі школи (1- В, Г).

У відповідності до ст. 16 п. 5 Закону України «Про освіту» тривалість уроків становить:

 • у 1-их класах – 35 хв.;
 • у 2-4-их класах – 40 хв.;
 • у 5-11-их класах – 45 хв.

Навчальні заняття у школі розпочинаються о 8 год 30 хв.

Директор школи                                                                           А.М. Бабенко


Збір матеріалів Збір матеріалів
05:40:35|127.0.0.1|localhost|2018-05-22|CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)|54.80.81.223

::