Творчі групи педагогів

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична

 школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка

Білоцерківської міської ради Київської області

 

 НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Учитель:           Прохацька О.П.

 Тематика засідань:

 1. Складання списку літератури з проблеми навчального центру педагогічної майстерності вчителів фізики.

Вересень

 1. Робота з літературою з даної проблеми.

Постійно

 1. Ознайомлення з досвідом роботи вчителів міста та області.

Жовтень

 1. Відвідування уроків, семінарів, науково-методичних консультувань з даної проблеми.

Протягом року

 1. Робота в системі самоосвіти.

Постійно

 1. Обмін досвідом з колегами. Практичне заняття.

Лютий

 1. Робота з обдарованою дитиною. Залучення у І та І етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з фізики.

І семестр

 1. Підготовка та проведення нестандартних уроків з фізики.

Квітень

 1. Підведення підсумків роботи навчального центру, планування на наступний навчальний рік.

Травень


ТВОРЧА    ГРУПА «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

План роботи творчої групи:

МЕТА: у процесі вивчення української мови та літератури формувати в учнів досвід творчої самостійної діяльності; враховувати вікові особливості розвитку особистості; реалізовувати принципи наступності, системності, індивідуалізації навчання; використовувати основні концептуальні положення особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

ЗАВДАННЯ:

 • формувати кожного учня як творчу особистість.
 • Прилучати школярів до вивчення рідної мови і художньої літератури
 • Інтегрувати знання з філософії, історії, народознавства, етики, естетики, образотворчого мистецтва
 • Сприяти вихованню кожного учня як національно свідомої особистості, виробленню у школярів активного і відповідального ставлення до розвитку суспільства в майбутньому

ПЛАН:

 1. Опрацювання літератури з проблеми творчих здібностей учнів у процесі вивчення предмета.
 2. Конкурс творів за заданими темами.
 3. Конкурс на найкращий прозовий твір (оповідання, байку, казку тощо).
 4. Конкурс на кращий малюнок до прочитаного твору.
 5. Конкурс на кращого читця власної поезії.
 6. Проведення тематичних виховних годин, тренінгів, конкурсних програм.
 7. Збір матеріалів для поповнення «чарівної скриньки» (кросворди, ребуси, шаради, загадки).
 8. Проведення декади Шевченкознавства у школі.
 9. Виготовлення буклетів  на морально-етичні, народознавчі теми.
 10. Оформлення сторінок до шкільного методичного бюлетеня.

Склад групи та тематика діяльності її членів:

 1. Дорофєєва Ніна Григорівна:

«Розв'язання проблем морально-етичного плану в основі яких – загальнолюдські цінності.» 

 1. Колеснікова Таїсія Миколаївна:

«Розвиток зв’язного мовлення старшокласників у процесі самостійної  творчої діяльності.»

 1. Пелих Тетяна Миколаївна:

«Впровадження у навчально-виховний процес завдань асоціативного характеру.»

Тематика засідань:

 1. Огляд і опрацювання методичної літератури. Затвердження плану роботи групи.

Вересень

 1. Духовні цінності – величезне надбання народу і нації (виступ). Формування ідеалів прекрасного, возвеличення найсвітліших людських почуттів ( з досвіду роботи). Робота над культурою мовлення, мислення старшокласників.

Грудень

 1. Типологія уроків мови та літератури, форм роботи. Аналіз взаємовідвідуваних уроків. Випуск медичного листа.

Лютий

 1. Підведення підсумків роботи творчої групи. Вироблення рекомендацій з проблеми.

Квітень

 Методичні рекомендації:

 1. Роботу вчителів спрямувати на постійне оновлення змісту навчального та поза навчального процесу, впровадження в практику роботи нових інноваційних технологій,  проводити семінари-практикуми, творчі звіти вчителів, де вчителі можуть поділитися досвідом. Взяти до уваги напрацювання вчителів  школи.
 2. Створити каталог сучасних педагогічних інновацій по предметах.
 3. Узагальнити в методичному бюджеті інформацію про нетрадиційні прийоми контролювання уроків.
 4. Спрямувати роботу ШМО на нову методичну проблему школи: «Створення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання, формування ціннісних орієнтацій учнів.»
 5. Приділяти увагу роботі з обдарованими і здібними учнями з метою їх якісної підготовки до різноманітних конкурсів.
 6. Широко пропагувати сучасні досягнення психолого-педагогічної науки у роботі з дітьми.

 

ТВОРЧА    ГРУПА    «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА   УРОЦІ  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

ЗАВДАННЯ:

 • Впровадження технологій «Створення ситуації успіху» у виховну та освітню діяльність
 • Опрацювати літературу та нормативні документи з проблеми
 • Створити картотеку журнальних та газетних статей з проблеми даної технології
 • Ознайомити вчителів-предметників з проблемою, над якою працює творча група
 • Узагальнити матеріали творчої групи над проблемою технології
 • Оформити досвід та підготувати методичні рекомендації творчої групи

 

 Тематика засідань:

 1. Створення ситуації успіху. Історія виникнення технології, ключові слова та понятійний апарат.

Жовтень

 1. Зміст педагогічної технології. Концепція «навченої безпорадності» за

      М. Селінганом, категорії учнів у педагогічній технології.

Грудень

 1. Прийоми педагогічної технології. Види радості.

Лютий

 1. Вимоги до особистості та діяльності педагога. Психолого-педагогічний вплив на учня, емоційна культура учня, вербальна інструментовка, «педагогічна доброта» - втілення напрямку особистісного підходу, його матеріалізована сутність.

Квітень

 Склад групи та тематика діяльності їх членів:

 1. Сеньків Валентина Іванівна:

Створення ситуації успіху. Історія виникнення технології, ключові слова та понятійний апарат.

 

 1. Дудко Лариса Миколаївна:

Зміст педагогічної технології. Концепція «навченої безпорадності» за М. Селінганом, категорії учнів у педагогічній технології.

 Орлова Людмила Станіславівна :

Вимоги до особистості та діяльності педагога. Психолого-педагогічний вплив на учня, емоційна культура учня, вербальна інструментовка, «педагогічна доброта» - втілення напрямку особистісного підходу, його матеріалізована сутність.

 Якобчук Оксана Валеріївна:

Прийоми педагогічної технології. Види радості.

 

ТВОРЧА    ГРУПА «СУЧАСНИЙ УРОК  СВІТОВОЇ  ЛІТЕРАТУРИ. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

План роботи творчої групи:

МЕТА: вивчення, розробка та впровадження в роботу сучасних технологій навчання.

 

ЗАВДАННЯ: виходячи з нових Державних стандартів викладання курсу світової літератури та російської мови в школі, розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій навчання на уроках світової літератури та російської мови.

 Тематика засідань:

 1. Затвердження плану роботи. Обрання членами групи тем для опрацювання. Про вивчення шкільних курсів української та світової  літератур у загальноосвітніх школах.

Вересень

 1. Методичні рекомендації до організації вивчення світової літератури у взаємозв’язку з образотворчим мистецтвом. Ознайомлення з програмою системного використання творчих завдань під час вивчення світової літератури. Взаємовідвідування уроків та семінарів у місті. Обговорення сучасних технологій навчання, які використовувалися на даних уроках.

Грудень

 1. Виховання асоціативного мислення як одного із засобів само- актуалізації особистості учня. Методи аналізу художнього тексту в сучасному літературознавстві.

Лютий

 1. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі ( про герменевтичну спрямованість цього аналізу). Взаємозвязок видів та шляхів художнього аналізу в шкільній практиці (як обрати найоптимальніші із них).

Травень

Склад групи та тематика діяльності їх членів:

 1. Алімова Л.М.

Затвердження плану роботи. Обрання членами групи тем для опрацювання. Про вивчення шкільних курсів української та світової  літератур у загальноосвітніх школах.

 1. Цілінська Н.І.

Методичні рекомендації до організації вивчення світової літератури у взаємозв’язку з образотворчим мистецтвом.

 1. Шутенко Т.О.

Ознайомлення з програмою системного використання творчих завдань під час вивчення світової літератури.

 1. Єсюк Л.В.

Виховання асоціативного мислення як одного із засобів само-актуалізації особистості учня.

 

ТВОРЧА    ГРУПА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

План робота творчої групи:

МЕТА: сприяти поширенню знань про можливості ІТ, формувати запити учителів до використання їх у навчальному процесі.

 

ЗАВДАННЯ: залучення вчителів до ознайомлення, а в майбутньому і до повноцінного використання сучасних ІТ в повсякденній роботі; вироблення навичок взаємодії в групах; практичне використання та застосування результатів впровадження ІТ для підготовки до уроків та проведенню знань з використанням елементів ІТ.

 Тематика засідань:

 1. Опрацювання літератури по впровадженню ІТ. Систематизація літератури з питань впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес. Дослідження запитів учителів, щодо ознайомлення т необхідності впровадження Т технологій чи їх елементів до підготовки та проведення уроків, допомоги в оволодінні навиками роботи з аудіо, відео, фото, комп’ютерною периферією чи комп’ютером; допомогти у виробленні відповідних навичок використання ІТ та впровадженні їх в навчальній процес та роботу вчителя.

Вересень

 1. Дослідження інформації в електронних ЗМІ по використанню ІТ технологій в школі чи для самоосвіти. Моніторинг вивчення вчителями ІТ та їх застосування.

Протягом року

 1. Обробка та систематизація отриманої інформації.

Листопад

 1. Розробка рекомендацій вчителям, щодо організації використання ІТ та оформленню конспектів уроків.

Грудень

 1. Практикум на тему: Використання сканерів та програм розпізнання тексту»

Січень

 1. Обговорення отриманих результатів в учительському колективі.

Лютий

 1. Практикум по використанню програм для побудови і аналізу графіків. Розробка рекомендацій творчої групи вчителям школи з урахуванням запитів вчителів щодо вивчення та використання ІТ у своїх роботах, з урахуванням технічних можливостей школи та з урахуванням можливостей   до допомоги у використанні ІТ.

Березень

Склад групи та тематика діяльності їх членів:

 1. Кирдей І.Д.:

Опрацювання літератури по впровадженню ІТ. Систематизація літератури з питань впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

 1. Богословець Н.А. Яценко О.А.

Дослідження інформації в електронних ЗМІ по використанню ІТ технологій в школі чи для самоосвіти

 1. Потапова Ж.В. та Поліщук О.В.

Моніторинг вивчення вчителями ІТ та їх застосування.

 1. Дудка Н.П.

Практикум на тему: Використання сканерів та програм розпізнання тексту»

 1. Лемешко Л.С.

Практикум по використанню програм для побудови і аналізу графіків.

 1. Шутенко Т.М.

Обговорення отриманих результатів в учительському колективі.

 

ТВОРЧА    ГРУПА «СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ»

План роботи творчої групи:

МЕТА: сприяти гуманітарному розвитку учнів ґрунтуючись на принципах гуманізації освіти, формувати соціологічне мислення як систему знань про соціальні відносини, про форми та особливості соціальної адаптації.

ЗАВДАННЯ:  залучення учнів до знань про людину, людські взаємини, моральні принципи та прийоми, вироблення навичок гуманної взаємодії в учнівських групах, практичне застосування результатів соціальних досліджень.

 Тематика засідань:

 1. Опрацювання літератури по проблемі соціологічних знань та психологічної адаптації учнів. Систематизація літератури з питань вікових психологічних особливостей.

Вересень

 1. Соціометричні дослідження адаптації учнів. Узагальнення результатів дослідження. Обговорення отриманих даних в учнівських колективах. Виготовлення методичної папки до «Супутник класного керівника».

Жовтень

 1. Розробка рекомендацій класним керівникам та надання їм консультацій.

Постійно

 1. Узагальнення результатів дослідження. Обговорення отриманих даних в учнівських колективах.

Листопад

 1. Психологічний практикум на тему: «Визначення ціннісних орієнтацій старшокласників».

Січень

 1. Моніторинг соціальних відносин та соціальної структури класних груп.

Лютий

 1. Психологічний тренінг на тему: «Вибір позитивної життєвої перспективи»

Березень

Склад групи та тематика діяльності їх членів:

 1. Проскура Т.С.

Опрацювання літератури по проблемі соціологічних знань та психологічної адаптації учнів. Систематизація літератури з питань вікових психологічних особливостей. Розробка рекомендацій класним керівникам та надання їм консультацій. Психологічний практикум на тему: «Визначення ціннісних орієнтацій старшокласників».

 Галкіна Л.В.

Соціометричні дослідження адаптації учнів. Узагальнення результатів дослідження. Обговорення отриманих даних в учнівських колективах. Виготовлення методичної папки до «Супутник класного керівника». Узагальнення результатів дослідження. Обговорення отриманих даних в учнівських колективах. Моніторинг соціальних відносин та соціальної структури класних груп. Психологічний тренінг на тему: «Вибір позитивної життєвої перспективи»

 

ТВОРЧА    ГРУПА «ВИХОВНИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

План роботи творчої групи:

МЕТА: впровадження в практику робіт школи І ступеня інноваційних технологій та інтерактивних форм виховання особистості. Створення сприятливих умов для вільного розвиток та самореалізації особистості відповідно до її нахилів та здібностей.

 ЗАВДАННЯ:

 • Впроваджувати в навчально-виховний процес теоретичні резерви з питання: «Виховний аспект навчального процесу в початковій ланці при переході на 4-ри річну освіту», суттєво вдосконаливши їх, розробити інноваційні за своєю сутністю наукові уявлення.
 • Виховувати учнів на народних традиціях українського  народу.
 • Виявити фактори, які позитивно та негативно впливають на стан вихованості учнів з урахуванням вікових та психофізіологічних особливостей.
 • Застосовувати види діяльності і форми організації навально-виховного процесу, в контексті яких дитина виявити свій внутрішній потенціал, і сповна використовуючи власні резерви, активно застосовуючи зміст навчання, розвиватися та самовдосконалюватися.
 • Формувати у вихованців позиції достойно прийняти естафету людської гідності.

 

Тематика засідань:

 1. Огляд та опрацювання тематичної літератури. Затвердження плану роботи групи.

Жовтень

 1. Підготування виступу на засіданні шкільного методичного об'єднання з питання «Морально-виховного розвитку особистості в початковій ланці при переході на 4-ри річну освіту». Відвідування та аналіз відкритих уроків та виховних заходів. Розробка концептуальних положень щодо виховання особистості, педагогічні правила пояснювального спрямування.

Січень

 1. Розробка рекомендацій та методики вивчення й аналізу вихованості учнів на родинних традиціях українського народу, критерії оцінок. Випуск методичного бюлетеня. Підсумки тижня відкритих дверей.

Березень

 Склад групи та тематика діяльності їх членів:

 1.Дудка Н.П.

Створення ситуації успіху через виховний процес на уроці.

 2.Пащенко Є.М.

Формування національної свідомості молодших школярів в процесі навчання.

 1. Костина В.І.

Створення та впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання молодших школярів.

Рекомендації:

 1. Роботу вчителів спрямувати на постійне оновлення змісту навчально-виховного процесу, проваджувати в практику роботи нові інноваційні технології, проводити семінари-практикуми, творчі звіти вчителів.
 2. Пропагувати сучасні досягнення психолого-педагогічної науки в роботі з дітьми.
 3. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо «Організації навчально-виховного процесу у початковій школі».
Збір матеріалів Збір матеріалів
03:22:58|127.0.0.1|localhost|2019-11-21|Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36|38.135.104.140

::