День Цивільного захисту в школі_2014

Зображення користувача Irina.

   Згідно з планом основних заходів цивільного захисту школи на 2014 рік, календарного плану підготовки учасників навчально-виховного процесу з цивільної оборони  та для забезпечення високої готовності та організованості, вироблення стійких навичок цивільного захисту  у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виробничих аварій, катастроф, стихійних лих та відповідно до плану роботи школи 24 квітня 2014 року в школі проводиться День Цивільного захисту.                                                                                                 

ФОТО з Дня Цивільного захисту в школі у 2014 році ТУТ      

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа

І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

 

НАКАЗ 

16.04.2014 року                    м. Біла Церква                                    №  73

Про підготовку та проведення

 Дня цивільного захисту в школі у 2014 році

             Відповідно до вимог Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 р. № 27 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», наказу Начальника цивільного захисту м. Білої Церкви  «Про закріплення за Білоцерківськими курсами ЦО навчально-матеріальної бази об’єктів господарської діяльності» № 8/ЦЗ від 17.12. 2013 рок, згідно з планом основних заходів цивільного захисту школи на 2014 рік, календарного плану підготовки учасників навчально-виховного процесу з цивільної оборони  та для забезпечення високої готовності та організованості, вироблення стійких навичок цивільного захисту  у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виробничих аварій, катастроф, стихійних лих тощо,-

НАКАЗУЮ:

 1. Провести 24 квітня 2014 року День цивільного захисту в школі.
 2. Основною метою  Дня цивільної оборони  вважати такі:
 3. Головними завданнями ЦЗ вважати:
 4. До участі в Дні цивільного захисту залучити:
 5. Для керівництва заходами по підготовці та проведенню Дня ЦЗ призначити комісію:
 6. Підкомісія з питань проведення змагань учнів 10-11-х класів за програмою «Захисту Вітчизни»:
 7. Члени комісії: Болобан В.С., Черненко О.Ю., Коменотрус В.О., Левченко Г.П., Кульчицький О.І.
 8.  Начальнику штабу ЦЗ школи Кирдей І.Д. до  23 квітня 2014 року розробити та подати на затвердження :
 9. Начальнику штабу ЦЗ школи разом з членами комісії розробити та подати на затвердження суддівську документацію, ознайомити з нею членів журі.
 10. Заступнику директора  по ГЧ Міхею В.Г. до 23 квітня 2014 року забезпечити НФ ЦО табельним майном і підготувати місця для проведення естафет та змагань з ЦО.
 11. Заступнику директора з НВР Кирдей І.Д. підготувати  навчальну базу ЦЗ до проведення „Дня цивільного захисту”.
 12. Класоводам та класним керівникам до 23 квітня 2014 року на виховних годинах обговорити питання „Про завдання учнів в період підготовки і проведення „Дня цивільного захисту” та правил техніки безпеки”. В підготовчий період організувати проведення на виховних годинах:
 13. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» Болобану В.С. та вчителю медично-санітарної підготовки Черненко О.Ю. до 23. 04. 2014 р. підготувати до участі в естафеті чотири команди учнів 10-11- х класів, забезпечити необхідні для проведення змагань перев’язувальні матеріали, костюми ЗЗК індивідуального захисту, протигази, навчально-демонстраційну автоматичну зброю, магазини з набором патронів до них.
 14. Загальна готовність до „Дня цивільного захисту”  – 23 квітня 2014 року.
 15. Наказ оголосити всьому керівному і командно-начальницькому складу ЦЗ та вчителям школи на нараді при директору.
 16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ школи – заступника директора школи з НВР   Кирдей І.Д.
 • Практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях (НС);
 • Виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться ЦЗ школи;
 • Формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при виконанні завдань ЦЗ;
 • удосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій;
 • практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • навчання керівного та командно-начальницького складу, організації та проведення заходів ЦЗ в школі;
 • керівний та командно-начальницький склад ЦО в кількості 5 чол. (Бабенко А.М. – начальник ЦЗ, Кирдей І.Д. – начальник штабу ЦЗ, Прохацька О.П. – заступник начальника штабу з колективного захисту, Міхей В.Г. – заступник начальника штабу з МТЗ, Поліщук Н.П. – голова евакокомісії ЦЗ);
 • особовий склад невоєнізованих формувань ЦО в кількості 16 чол.;
 • педагогічно-технічний склад в кількості 98 чол.;
 • учнів 1-11 класів в кількості 1225 чол.
 • голова комісії – начальник ЦЗ – директор школи  Бабенко А.М.
 • заступник голови комісії – начальник штабу ЦЗ – заступник директора з НВР – Кирдей І.Д.;
 • члени комісії: заступник директора з ВР Галкіна Л.В.
 • вчитель з предмета «Захист Вітчизни» Болобан В.С.,
 • учені 11- их класів Грищенко Віталій, Власов Костянтин, Орлов Олександр.             
 • Голова: начальник штабу ЦЗ – Кирдей І.Д
 • План підготовки та проведення „Дня цивільного захисту” з додатками;
 • Графік проведення „Дня цивільного захисту” в школі.
 • План дій щодо евакуації учнів із приміщення школи на випадок виникнення НС.
 • тренування з евакуації;
 • ознайомити учнів з правилами техніки безпеки в ході проведення  „Дня цивільного захисту”.

 

Начальник ЦЗ – директор школи                                                   А.М. Бабенко

Наказ підготувала начальник штабу ЦЗ Кирдей І.Д., 0983774045

                               

План

підготовки “Дня цивільного захисту”

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи

І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

 

№ пп

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Переглянути та доповнити Плани дій при надзвичайних ситуаціях, реагування на надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту школи

до 18.04

начальник штабу ЦЗ (НШ ЦЗ).

 

2

Вивчити з адміністрацією школи, керівниками невоєнізованих формувань і служб та працівниками у межах їх компетенції, нормативні,  розпорядчі  та плануючі документи з питань цивільного захисту

До 23.04

Директор – начальник цивільного захисту (НЦЗ),  НШ ЦЗ

 

3

Розглянути на службовій нараді стан цивільного захисту школи та завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту

19.04

НШ ЦЗ

 

4

Вирішити питання щодо надання інструктивно-методичної допомоги у підготовці та проведенні “Дня цивільного захисту " з боку курсів цивільної оборони міста. Визначити склад запрошених на захід.

до 20.04

НЦЗ, навчальною частиною

 

5

Провести інструктивно-методичні заняття з членами оргкомітету школи та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань  та конкурсів

До 23.04

НЦЗ, НШ ЦЗ, вчителі фізкультури,  предмета «Захист Вітчизни», голова підкомісії

 

6

Організувати контроль за якістю підготовки занять і тренувань з питань цивільного захисту в 1-11 класах

До 23.04

НЦЗ,

НШ ЦЗ

 

7

Завершити навчання працівників навчального закладу за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях

До 23.04

НЦЗ,

НШ ЦЗ

 

8

Підготувати матеріальну базу для проведення військово-спортивної естафети

До 23.04

учителі фізкультури, предмета «Захист Вітчизни» заступник НШ ЦЗ з матеріаль-ного забезпечення

 

9

Підготовити до змагань спортивний майданчик

    До 23.04

заступник НШ ЦЗ з матеріаль ного забезпечення

 

10

Організувати заняття і тренування з програм ЦО, відпрацювання нормативів

   До 23.04

Вчитель предмета «Захист Вітчизни»

 

11

Оновити стенди, куточки цивільного захисту

До 23.04

Вчитель предмета «Захист Вітчизни»

 

12

Підготувати План проведення “Дня цивільного захисту»

До 23.04

НЦЗ, НШ ЦЗ

 

13

Спланувати виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, заготовити матеріали для їх виготовлення

До 23.04

Класні керівники 1-11 класів

 

14

Розробити суддівські документи для проведення естафети

До 23.04

Голова та члени підкомісії

 

15

Підготувати та організувати випуск радіогазети при підготовці і проведенні “Дня цивільного захисту ”

До 23.04

Педагог-огранізатор

 

16

Організувати показ відеофільмів з напряму цивільного захисту

До 23.04

НШ ЦЗ

 

17

Випустити стінні газети, присвячені “Дню цивільного захисту ”

До 23.04

Класні керівники, педагог-огранізатор

 

18

Провести підготовку до проведення відкритих уроків з цивільного захисту

До 23.04

Призначені вчителі відповідно до вікових груп учнів

 

19

Спланувати і підготувати необхідну тематику для проведення занять в “День цивільного захисту ” з  різних предметів

До 23.04

Директор, заступники директора з навчально-виховної роботи

 

20

Організувати виставку літератури з питань цивільного захисту в  шкільній бібліотеці.

До 23.04

Заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувач бібліотеки

 

Відповідальний працівник ЦЗ                                                                             Кирдей І.Д.

  ЗАТВЕРДЖУЮ ПЛАН                                                                                                                                                                                                     проведення Дня ЦЗ в БСПМШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка 24 квітня 2014 року
  Начальник ЦО БСПМШ № 16
  ______________ А.М. Бабенко 
  "  16 "       квітня       2014 р.      
Час проведення НФ ЦО Загально-шкільний захід Заходи цивільної оборони та військово-патріотичного виховання Відповідальний
класи Тактико-спеціальні заняття особового складу невоєнізованих формувань:
• Ланки охорони громадського порядку                                           (Болобан В.С.);
• Ланки знезараження (Залецька О.В.);
• Санітарного поста                (Черненко О.Ю.);                                                                                                                                                                                                        • Ланки пожежегасіння        (Кульчицький О.І.)
1-11 класи
8-30 Перший урок згідно розкладу  
9-25 Тематичний урок. Зустріч учнів 1-11-х класів з представниками штабу ЦО, провідними спеціалістами із цивільного захисту населення,  тематичні виховні години "Можливі небезпечні ситуації, аварії, катастрофи та захист від їх наслідків. Надання допомоги потерпілим" Класні керівники 1-11 класів
9-25 5-і Бесіда "Забруднення продуктів харчування та питної води. Його вплив на здоров*я людини" Цілінська Н.І., Лемешко Л.С., Орлова Л.С., Дудко Л.М., Грабовецька Н.Ф.
9-25 9-і Тематична виховна година «Тероризм та його вплив на поведінку людини у сучасному світі» Чернявська І.В., Шепель Н.Г., Сеньків В.І., Єсюк Л.В.
9-25 10-б Тематичний урок  на тему «Екологічна культура людства та техногенні катастрофи сучасності» Кельвич Л.П.
9-25 7-і Бесіда "Пожежна безпека в поводженні з легкозаймистими речовинами і матеріалами"    Грищенко О.Г., Чистяк В.Ф., Колеснікова Т.М.
9-25 8-і Урок основ здоров*я на тему "Небезпечні ситуації у місцях великого скупчення людей. Провокації та протидія їм." Білецька Л.М., Пелих Т.М., Бачківський В.М.
9-25 11-і Бесіда "Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. Надання допомоги в рятуванні людей. Перша допомога потерпілим" Черненко О.Ю.
9-25 6-ті Бесіда "Хімічні катастрофи і екологія"  Грищенко Ж.М., Юрченко Н.М., Яценко О.А.
9-25 10-а Урок фізики на тему"Ядерний реактор, Чорнобильська катастрофа та ліквідація її нслідків" Прохацька О.П.,  Поліщук Н.П.
9-25   Відпрацювання дій учнів та вчителів за сигналом надзвичайної ситуації, правила безпечної евакуації. Класні керівники 1-11 класів
10-20 Початок третього уроку, загальна готовність до евакуації Класні керівники 1-11 класів
10-25 Тренувально-навчальна ЕВАКУАЦІЯ  (виконання ввідної команди "Увага! Всім! Пожежа!") особового складу школи на шкільнне подвір*я.           Бабенко А.М., Кирдей І.Д.,                 Олійник Л.І.
10-35 Шикування на загально-шкільну лінійку учнів 1-11 класів - майданчик. Виступ начальника ЦЗ.  Шикування на загально-шкільну лінійку учнів 1-11 класів -центральний вхід.Виступ військового керівника. (Сигнал тривоги "Гази"). Перевірка засобів захисту . Бабенко А.М.,Кирдей І.Д., Олійник Л.І., Болобан В.С.Класні керівники 1-11 класів
11-00   Змагання естафета: І етап - одягання протигазів і біг 60 м.                                                                                                                              ІІ етап - одягання протигазів і спорядження магазинів учбовими патронами.                                       ІІІ етап - одягання ЗЗК і біг на 60м.                                                                                                                                ІV етап - винесення пораненого із забрудненої зони.                                                                                                V етап - надання першої медичної  допомоги. Суддівська бригада:
1. Черненко О.Ю.,
2. Левченко Г.П.,
3. Горяча В.В.,
4. Коменотрус В.О.
5. Болобан В.С.
11-30   Перерва: Оглядзасобів індивідуального захисту населенняна випадок НС,огляд малюнків, присвячених Дню ЦО, огляд виставки літератури в шкільній бібліотеці. Класні керівники 1-11 класів
11-40 Огляд засобів захисту ЦО. Демонстраці засобів захисту представниками відділення хімічного захисту, НФ ЦО школи. Вестибуль школи, Черненко О.Ю., Болобан В.С.
11-40 Огляд виставок (вестибуль) Огляд засобів захисту органів дихання і шкіри.                                                                                                  Огляд приладів радіаційної та хімічної розвідки.                                                                                                       Огляд медичний засобів індивідуального захисту. Учні 11-их класів  (дів.),           Черненко О.Ю.
11-40 Показові заняття з навчально-демонстраційною зброєю учнів 10-11-х класів.        Бабенко А.М., Болобан В.С.
12-00 Підготовка результатів естафети, нагородження переможців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кирдей І.Д.,  Бабенко А.М.
Підсумок проведення Дня ЦО для учнів. Бабенко А.М.
12-10-14-40 Уроки згідно розкладу
    Начальник штабу ЦО І.Д. Кирдей  


ДолученняРозмір
plan_pidgotovki_dnya_cz_2014.doc (275)59.5 КБ
nakaz_pro_den_co_2014.doc (176)47 КБ
grafik_dnya_co_2014.xls (272)53 КБ
Збір матеріалів Збір матеріалів
13:08:17|127.0.0.1|localhost|2021-09-27|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|3.236.16.13

::