Педагогічний колектив

Меню підрозділу

Зображення користувача ReMMeR.

    На початок 2018/2019 н.р. до роботи приступило 88 педагогічних працівники, що складає 100% від потреби. З них 4 є сумісниками. 
   Позитивні тенденції: значний відсоток молодих педагогів, стабільність кадрового складу, зростання професійної майстерності вчителів, використання інноваційних технологій навчання і виховання, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями вчителями та застосування педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі, поповнення педагогічного колективу молодими спеціалістами із сучасними знаннями.
  Якісний склад педагогічних працівників - 88%, 14 педагогів мають звання "Старший вчитель", 15 - "Учитель-методист", 18 - нагороджені почесним знаком "Відмінник освіти України".

Збір матеріалів Збір матеріалів
22:13:56|127.0.0.1|localhost|2018-11-13|Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1|95.69.149.248

::