Матеріально-технічне забезпечення закладу

Зображення користувача Irina.

Витяг із звіту Форма № ЗНЗ-1 від 05.09. 2017 року

IX. Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

11030

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 

 

31

1

    з них здано в оренду (кв. м)

02

0

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

0

 Басейн

32

0

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

  (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

53

 Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

0

 Підсобне господарство

34

3231

0

Їх площа (кв. м)

05

3435

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

1

            Кількість навчальних кабінетів

 

 

    2 – пічне)

35

 

    Математики

06

3

 Водогін

36

1

    Фізики

07

2

     у тому числі з гарячою водою

37

1

    Хімії

08

2

 Каналізація

38

1

    Географії

09

2

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

    Біології

10

2

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

40

400

 

 

    Української мови і літератури

11

4

      у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

0

    Інших мов і літератур національних меншин

12

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

4

    Іноземної мови

13

4

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

1

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

 

 дітей-інвалідів

43

 

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

3

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

1

 

у

встановлено комп’ютерних класів

16

3

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

33

з них:

 

0

них:

у тому числі на яких використовується

 

 

   потребують капітального ремонту

45

 

 

операційна система з відкритим кодом

18

 

   перебувають в аварійному стані

46

0

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

59

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

 

 

підключено до Iнтернету

20

50

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

 

з

не працюють

21

3

                         у тому числі:

 

 

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

36

   учнів, для яких організовано підвезення

48

 

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

10

       з них за програмою “Шкільний автобус”

49

 

 

діяльності

23

 

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

 

 

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

2

 

 

 

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

8

  Бібліотечний  фонд

 

47 995

того,

планшетів

26

 

 Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

8

у тому числі підручників, усього                

52

35670

кість

інтерактивних комплексів

28

17

з них для:   1-4 класів

53

7766

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

 

 

                                            5-9 класів                         

54

18661

які використовуються у навчальному процесі

29

21

                                       10-11 (12) класів

55

 

Кількість майстерень

30

3

 

 

9243

Збір матеріалів Збір матеріалів
06:49:47|127.0.0.1|localhost|2021-04-12|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|100.24.122.117

::