Наказ про атестацію педагогіних працівників

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо- математична школа   І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка

Білоцерківської міської ради Київської області

    НАКАЗ 

10.10. 2016                                                                                                                       №  329

 Біла Церква

Про атестацію педагогічних працівників школи в 2016-2017 навчальному році

 Відповідно до Законів України «Про освіту» (п. 4, ст. 54), «Про загальну середню освіту» (ч.1, ст.27), Типо­во­го положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ні­с­те­р­ст­ва освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юс­ти­ції Ук­раїни 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства ос­ві­ти і науки від 20.12.2011 р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області за № 105 від 16.09.15  «Про створення атестаційної комісії управління освіти і науки Білоцерківської міської ради для проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів м. Білої Церкви у 2014/2015 навчальному році»,   з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рів­ня професійної компетентності педагогічних працівників й ефективності управ­лі­н­­ської дія­ль­ності керівників навчальних закладів, рівня  професійної компетент­но­с­ті й фахової май­сте­рності педагогічних, управлінських і методичних кадрів міста, розвитку творчої іні­ці­а­ти­ви педагогів, підвищення престижу й ав­торитету педагогічної праці, забезпечення ефе­к­­ти­вності навчально-виховного процесу та по­силення відповідальності за результати на­вчання і ви­ховання дітей та молоді

               н а к а з у ю:          

1.Затвердити списки педагогічних працівників школи відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями (додатки  №1,2)

2.Заступнику голови атестаційної комісії Тарасюк Н.П.:

2.1. До 12.10.2016 ознайомити учителів школи з нормативними документами про  атестацію.

2.2. До 12.10.2016 подати списки педагогічних працівників, які атестуються комісією ІІ рівня, в управління освіти і науки та подання шкільної атестаційної комісій щодо позачергової атестації  та атестації на педагогічні звання до міської атестаційної комісії.

2.3. До 20 жовтня 2016 затвердити  графік роботи атестаційних комісій І рівня на 2016/2017 навчальний рік (Додаток № 3).

2.4. До 22 жовтня 2016 подати до атестаційної комісії управління освіти і науки наказ про атестацію,  списки педагогічних працівників школи, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії І рівня.

2.5. До 15.12.2016 оформити та подати до НМЦ матеріали обліку методичної роботи педагогів, які мають педагогічні звання.

2.6. До 01.03.2017 подати атестаційні матеріали (характеристики, листи обліку результатів професійної діяльності педагогічного працівника) на розгляд атестаційної комісії ІІ рівня відповідно до п. 3.4.Типового положення про атестацію педагогічних працівників.           

3.Забезпечити всебічне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які    атестуються, відповідність рівня їх професійної компетентності, кваліфікаційної  категорії

4.Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах демократизму,  колегіальності, гласності, безперервності освіти і самовдосконалення.

5. До роботи в атестаційній комісії залучити найбільш компетентних,  висококваліфікованих вчителів школи.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НМР Тарасюк Н.П.

Директор школи                                                                        А.М. Бабенко

        Додаток № 1

Список учителів, які  атестуються в 2016/2017 навчальному році

П. І.П. Осв. Спеціалність за  дипломом       Предмет, який викладає Стаж Рікатест Курс.підг. Категор. Педагогічзвання  Категорна якепретенд Пед.зван. Чергов. Член адміністрації, який атестує
1 Сеньків Валентина Іванівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 39 2012 2014 Вища   Вища   чергова Тарасюк Н.П.
2 Стадніченко Галина Михайлівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 30 2012 2016 Вища «учит.метод.» Вища Учитель-методист чергова Тарасюк Н.П.
3 Качалаба Лариса Василівна вища Учитель російської мови і л-ри Вихователь ГПД 20 2012 2016 перша   перша   чергова Олійник Л.І
4 Алімова Людмила Михайлівна вища уч. російськоїмови і л-ри уч. російськоїмови і світової л-ри 39 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Тарасюк Н.П.
5 Прохацька Олександра Павлівна вища учитель фізики і астрономії учитель фізики і астрономії 46 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Кирдей І.Д.
6 Залецька Оксана Володимирівна вища Учительбіології тахімії учитель хімії  19 2012 2014 Вища   Вища   чергова Олійник Л.І
7 Черненко Ольга Юріївна вища уч.початковихкласів уч.інф.технол.і основ здоров 28 2012 2016 Вища   Вища   чергова Галкіна Л.В.
8 Дудка Надія Прокопівна вища уч.початковихкласів уч.початковихкласів 39 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Олійник Л.І
9 Гончар Олена Григорівна вища уч. музичного виховання уч. музичного виховання 27 2012 2014 Перша   Перша   чергова Галкіна Л.В.
10 Чумак Тамара Василівна вища уч.історії і правознавства уч.трудового навчання 17 2012 2015 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Бабенко А.М.
11 Гаркуша Олена Іванівна вища уч. фізики, астрономії уч. фізики і астрономії 23 2009 2015 Перша   Перша   чергова Кирдей І.Д.
12 Константиненк Лариса Геогріївна вища математик уч.інформаційних технологій 20 2012 2016 Вища   Вища   чергова Кирдей І.Д.
13 ЯкобчукОксана Валеріївна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 21 2012 2015 Перша   Вища   чергова Тарасюк Н.П.
14 Клуббе ОльгаОпанасівна вища уч.франзузькоїмови бібліотекар 39 2012  2015 Вища «провідбібл..» Вища Провідний бібліотекар чергова Бабенко А.М..
15 Костина Валентина Іванівна вища уч.початковихкласів уч.початковихкласів 40 2012 2015 Вища «старш.учит.» Вища Старший вчитель чергова Олійник Л.І
16 Орлова Людмила Станіславівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 24 2012 2016 Вища   Вища Старший вчитель чергова Тарасюк Н.П.
17 Дудка АллаМиколаївна вища педагогіка і методика поч.освіти. Трудове навчання Учитель образотворч. мистецтва, обслуговуюч праці 15 2006 2016 Перша   Вища   чергова Галкіна Л.В.
18 Єсюк ЛюдмилаВолодимирівна вища уч.укр. мови іліт-ри,заруб.л-ри уч.укр. мови іліт-ри,заруб.л-ри 20 2012 2016 Вища   Вища Учитель-методист чергова Тарасюк Н.П.
19 Красножон Ольга Ігорівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 3 2013 2015 спеціал   ІІ катег   чергова Тарасюк Н.П.
20 Бачківський Володимир Михайлович вища Керівник гуртка Керівник гуртка 5 2014 2016 спеціал   спеціал   чергова Галкіна Л.В.

 

Додаток № 2

Список учителів, які  атестуються в 2016/2017 навчальному році та проходять через комісію ІІ рівня

П. І.П. Осв. Спеціалність за  дипломом       Предмет, який викладає Стаж Рікатест Курс.підг. Категор. Педагогічзвання  Категона якепретен Пед.зван. черговість Член адміністрації, який атестує
1 Сеньків Валентина Іванівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 39 2012 2014 Вища   Вища   чергова Тарасюк Н.П.
2 Стадніченко Галина Михайлівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 30 2012 2016 Вища «учит.метод.» Вища Учитель-методист чергова Тарасюк Н.П.
3 Алімова Людмила Михайлівна вища уч. російськоїмови і л-ри уч. російськоїмови і світової л-ри 39 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Тарасюк Н.П.
4 Прохацька Олександра Павлівна вища учитель фізики і астрономії учитель фізики і астрономії 46 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Кирдей І.Д.
5 Залецька Оксана Володимирівна вища уч.біології тахімії уч. хімії  19 2012 2014 Вища   Вища   чергова Олійник Л.І
6 Черненко Ольга Юріївна вища уч.початковихкласів уч.інформ.тех.і основ здоров 28 2012 2016 Вища   Вища   чергова Галкіна Л.В.
7 Дудка Надія Прокопівна вища уч.початковихкласів уч.початковихкласів 39 2012 2016 Вища стар.учит Вища Старший вчитель. чергова Олійник Л.І.
8 Чумак Тамара Василівна вища уч.історії і правознавства уч.трудового навчання 17 2012 2015 Вища стар.учит Вища Старший вчитель чергова Бабенко А.М.
9 Константиненк Лариса Геогріївна вища математик уч.інформаційних технологій 20 2012 2016 Вища   Вища   чергова Кирдей І.Д.
10 ЯкобчукОксана Валеріївна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 21 2012 2015 Перша   Вища   чергова Тарасюк Н.П.
11 Клуббе ОльгаОпанасівна вища уч. франзузькоїмови бібліотекар 39 2012  2015 Вища «провідбібл.» Вища Провідний бібліотекар чергова Бабенко А.М.
12 Костина Валентина Іванівна вища уч. початковихкласів уч.початковихкласів 40 2012 2015 Вища «старш.учит.» Вища Старший вчитель чергова Олійник Л.І.
13 Орлова Людмила Станіславівна вища учитель англійської мови учитель англійської мови 24 2012 2016 Вища   Вища Старший вчитель чергова Тарасюк Н.П.
14 Дудка АллаМиколаївна вища педагогіка і методика поч. освіти. Трудове навчання Учитель образотворч. мистецтва, обслуговуюч праці 15 2006 2016 Перша   Вища   чергова Галкіна Л.В.
15 Єсюк ЛюдмилаВолодимирівна вища Учитель укр. мови ілітератури,зарубіжної літератури уч.укр. мови іліт-ри,заруб.л-ри 20 2012 2016 Вища   Вища Учитель-методист чергова Тарасюк Н.П.

                                                                   Директор школи                                                                      А. М. Бабенко        

Збір матеріалів Збір матеріалів
08:42:53|127.0.0.1|localhost|2019-10-18|Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)|54.36.149.80

::