Безпека життєдіяльності в осінньо-зимовий період

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа  І-ІІІ ступенів № 16

 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області 

НАКАЗ

 Біла Церква

26.09.2017                                                                                                                           № 291

Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності

в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року в школі

На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 № 1242 «Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед дітей», Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.03.2016 за № 1229/29359, Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в Київській області на 2017 рік, затвердженого Київською обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23.02.2017, відповідно до листів Головного управління ДСНС України у Київській області від 06.02.2017 № 66/14/741 та від 28.07.2017 № 66/14/6339 щодо зменшення на території Київської області кількості пожеж, загибелі та травмування людей на них, листа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.09.2017 № 288 «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року», наказу управління освіти і нуки Білоцерківської міської ради від 26.09. 2017 року № 148 «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року», з метою координації роботи з безпеки життєдіяльності, здійснення контролю за станом протипожежного захисту та збереження життя і здоров’я учнів,-

НАКАЗУЮ:

 1. До 02.10.2017 організувати роботу шкільної комісій із обстеження території навчальних закладів і прилеглих територій із метою виявлення об’єктів, що становлять потенційну небезпеку.  Заступник директора школи з НВР Кирдей І.Д.                                                         
 2. До 02.10.2017 року переглянути плани евакуації, у яких чітко розподілити обов’язки між персоналом на випадок виникнення пожежі, здійснити перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців і провести практичні заняття з відпрацювання евакуації в надзвичайних ситуаціях.                                  Директор школи  Бабенко А.М.
 3. До 05.10.2017 провести бесіди щодо попередження пожеж у школі та вдома, безпечного поводження на водоймах і льоду, з безпеки дорожнього руху для учнів молодших класів та інструктажі з працівниками щодо правил пожежної безпеки. Класні керівники 1-4 класів.
 4. До 15.10.2017 року очистити територію, виробничі, складські, господарські приміщення, горища, підвали від легкозаймистих матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття, залишків рослинності, виробничих відходів поблизу будівель, споруд, а також використання пожежної техніки й інвентарю не за призначенням. Заступник директора школи з АГЧ Марункевич В.В.
 5. До 06.10.2017 року провести для учнів основної та старшої школи спеціальні заняття з  протипожежної безпеки та цивільного захисту, правил поводження з незнайомими і вибухонебезпечними речовинами, безпечного поводження на водних об’єктах і льоду, безпеки дорожнього руху, здійснити перевірку засвоєння цих правил та оформити журнали відповідні сторінки інструктажів у класних журналах.   Класні керівники 5-11 класів.
 6. До 15.10.2017 року спільно з представниками державного пожежного нагляду по­вто­рно провести обстеження стану протипожежного захисту; особ­ливу ува­гу звернути на готовність до безпечної роботи котелень, електромереж та елект­ро­об­лад­на­ння, систем автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного во­до­про­во­ду, пожежних водоймищ, первинних засобів пожежогасіння, наявність на водонапірних баш­тах пристроїв для забору води пожежними автомобілями.        Директор школи А.М. Бабенко, заступник директора школи з АГЧ Марункевич В.В.
 7. До 19.12.2017  року вжити заходів щодо створення безпечних умов для проведення новорічних свят. Призначити осіб, відповідальних за організацію свят, дотримання правопорядку під час їх проведення; провести роз’яснювальну роботу з уч­ня­ми щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів.                                                                                                   Директор школи А.М. Бабенко
 8. Заборонити використання свічок та інших джерел відкритого вогню; у разі від­клю­чення електроенергії для освітлення приміщень використовувати електричні ліхтарі.                 Заступник директора школи з АГЧ Марункевич В.В.
 9. Забезпечити в навчальних закладах постійний телефонний зв’язок.                        Заступник директора школи з АГЧ Марункевич В.В.
 10. Забезпечити додержання вимог санітарного законодавства під час перебування уч­нів у групах продовженого дня, при сезонних спалахах гострих респіраторних захворювань та грипу. Олійник Л.І., Палазюк Т.В., Головатенко А.В., Семенюк Н.І., Качалаба Л.В.
 11. У випадку зниження температури повітря керуватися нормативними документами щодо порядку дій під час несприятливих природно-кліматичних умов (додаток 1). Заступник директора школи з АГЧ Марункевич В.В.
 12. Протягом жовтня-листопада 2017 року забезпечити проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності. Заступник директора школи з НВР Кирдей І.Д.
 13. До 16.12.2017 та 13.02.2018 про вжиті заходи інформувати управління освіти і нау­ки (додаток 2).  Заступник директора школи з НВР Кирдей І.Д.
 14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                                                              А.М. Бабенко

 

 Додаток до наказу від 26.09.2017 р.  № 291

Порядок дій під час несприятливих

природно-кліматичних умов

 

Згідно з п.5.5 ДСанПіН у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів (да­лі – ЗНЗ) вологість повітря має бути 40-60%, температура повітря в класах і кабінетах – ­17-20°С, у навчальних майстернях – 16-18°С, у спортивному залі – 15-17°С, у роз­дя­га­льнях при спортивному залі – 19-23°С, в актовому залі – 17-20°С, у бібліотеці – 16-­18°С, у медичних кабінетах – 21-23°С, у рекреаціях – 16-18°С, у спальних при­мі­ще­н­нях – 18-20°С, в умивальних – 20-23°С, у вестибюлі, гардеробі – 16-19°С, у туалетах – 17-21°С, у душових – не нижче 25°С.

Відповідно до п.9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, утри­мання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного про­цесу (далі – ДСанПіН) при зниженні температури повітря до мінус 20°С, при швидкості руху повітря більше 5 м/с і при підвищенні вологості вище 80% для учнів початкових класів та при температурі повітря мінус 24°С – для учнів 5-12 класів орга­ни місцевої виконавчої влади приймають рішення про призупинення навчально-ви­хов­ного процесу.

Рішення про призупинення приймається районними (міськими) органами вико­на­вчої влади за поданням головного санітарного лікаря відповідної території (роз­по­рядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 №705 «Про заходи щодо про­фі­лактики грипу та інших гострих респіраторних захворювань»).

У разі призупинення навчального процесу керівники місцевих органів управ­ління освітою та ЗНЗ повинні вжити заходів щодо забезпечення виконання навча­ль­них програм і недопущення фактів перевантаження школярів.

Можливі шляхи: організація дистанційного навчання чи/або ущільнення навча­ль­ного матеріалу.

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 26 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Мініс­т­рів України від 27.08.2010 №778, навчальні заклади у зв’язку з кліматичними умо­ва­ми за погодженням із районними (міськими) відділами освіти мають право вно­сити змі­ни до структури навчального року та графіка учнівських канікул. При цьо­му за­ли­шається незмінною загальна кількість навчального часу, що обумо­влю­ється вико­на­н­ням навчальних програм (у ЗНЗ І ступеня – 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190).

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 ка­лендарних днів (ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 42 Поло­же­ння про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

 Додаток до наказу від 26.09.2017 р.  № 291

 

ПРОГРАМА

тижня знань безпеки життєдіяльності

1.

Організувати    та    провести    за    підтримки профспілкового комітету заходи Тижня знань з безпеки життєдіяльності в школі.

Бабенко А.М.

2.

Організувати   зустрічі   з   працівниками   служб охорони праці, провести тематичні виховні години.

Класні керівники 1-11 класів

3.

Організувати роботу шкільної комісії з огляду будівель та території школи.

Кирдей І.Д., Чистяк В.Ф.

4.

Проконтролювати:

-    стан виконання колективного договору, розділ  «Охорона праці»;

-    ведення    документації    щодо     організації роботи з охорони праці в закладі.

Бабенко А.М., Кирдей І.Д., Чистяк В.Ф.

5.

Перевірити стан запасних виходів, тамбурів, горищ та підвалів, ліквідувати сторонні предмети на шляхах евакуації.

Марункевич В.В.

6.

Провести додаткові інструктажі для технічного персоналу на випадов знеструмлення, виникнення осередку пожежі чи іншого надзвичайного випадку.

Марункевич В.В.

7.

Забезпечити додержання вимог санітарного законодавства під час перебування учнів у групах продовженого дня, при сезонних спалахах гострих респіраторних захворювань та грипу.

Олійник Л.І.,

Качалаба Л.В.,

Палазюк Т.В.,

 Семенюк Н.І., Головатенко А.В.

8.

Провести інструктажі  з ТБ під час проведення новорічних свят. у Провести роз’яснювальну роботу з учнями щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів під час новорічних і різдвяних свят.  

Галкіна Л.В.

9.

Провести роз’яснювальну роботу з учнями щодо заборони використання відкритого вогню, петард, вибухонебезпечних предметів під час новорічних і різдвяних свят.  

Класні керівники 1-11 класів

10.

Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Кирдей І.Д.,

до 16. 12. 2017 та

до 13.02. 2018 року


 

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
11:19:50|127.0.0.1|localhost|2024-07-13|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|3.233.232.160

:
: