Конкурс-захист наукових робіт учнів-членів МАН України, 2017/2018 н.р.

Зображення користувача Irina.

    Досить вагомим показником діяльності школи є робота педагогічного колективу та адміністрації з обдарованими дітьми. Робота колективу з питань організації роботи з обдарованою молоддю, спрямована на реалізацію Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю , мета якої – забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої     молоді    і   надання   їй   підтримки   в   розвитку   творчого     потенціалу, самореалізації   такої    молоді,    її   постійного   духовного   самовдосконалення, а    також Проекту  «Обдарованість»,   який    передбачає    формування  єдиного   простору  для забезпечення пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення до роботи з нею висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників.

     Найбільш популярними напрямами серед учнівської молоді є робота в системі Малої академії наук України. Щороку  учні  разом із учителями працюють над науково-дослідницькими роботами.   Розвиткові цікавості до  конкурсу-захисту  робіт учнів-членів МАН сприяє  широке залучення до науково-дослідницької роботи науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Секції наукових товариств очолюють досвідчені вчителі школи, які співпрацюють з науковими бібліотеками, з науковцями БНАУ, лабораторіями Інституту педагогіки НАПН України.

     На І етап конкурсу-захисту було представлено 14 науково-дослідницьких робіт з 12 секцій у 8 відділеннях. Минулого року було подано 13 науково-дослідницьких робіт із 9 секцій у 6 відділеннях. Подані роботи відзначаються актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення. Захист був проведений на достатньо високому науковому рівні й передбачав аргументацію вибору теми дослідження, урахування особистісного вкладу дослідника, чіткість, логічність, лаконічність викладу матеріалу, повноту й вичерпність відпові­дей, культуру мовлення, доцільність і якість наочних матеріалів та вміння їх використовувати, активну кваліфіковану участь у веденні дискусій тощо. Результати участі в І етапі конкурсу-захисту МАН:

 

секція

ПІП

клас

місце

керівник

 1

Експериментальна фізика

Лановська Наталія Дмитрівна

9

І

Гаркуша Олена Іванівна

2

Медицина

Курносова Анастасія Ігорівна

10

І

Яценко Олена Анатоліївна

3

Медицина

Матусевич

Олександра Юріївна

10

ІІ

Цехмістренко Світлана Іванівна

4

Зоологія, ботаніка

Никоненко

Анна Валеріївна

10

ІІІ

Цехмістренко Світлана Іванівна

5

Педагогіка

Шабатин

Ірина Володимирівна

10

ІІІ

Проскура Тетяна Степанівна

6

Українська мова

Коркішко

Віктор Андрійович

11

ІІІ

Пелих Тетяна Миколаївна

7

Історичне краєзнавство

 

Геращенко

Даніїл Сергійович

8

ІІІ

Цілінська Наталія Іванівна

8

Агрономія

Соколенко

Євгенія Дмитрівна

10

ІІІ

Бачківський Володимир Михайлович

9

Охорона довкілля та раціональне природокористування

Журавльова

Анна Артемівна

8

ІІІ

Богославець Ніна Анатоліївна

         Але слід зазначити, що в поточному навчальному році не змогли захистити дві роботи через хворобу учнів. Робота буде продовжена в наступному навчальному році.

        Загалом аналіз участі учнів школи в секціях НДТ  свід­чить про стабільність учасників І (міського) етапу конкур­су-захисту НДР членів МАН України. Позитивним аспектом діяльності науково-дослідницького товариства учнів є той факт, що  традиційно  залучаються до роботи в сек­ціях переважно учнів 8—10-х класів, які зможуть продовжити свою по­шукову роботу в наступні роки.

       За підсумками експертної оцінки науково-дослідницьких робіт та їх захисту учнями  рекомендовані до участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту 3 науково-дослідниць­ких роботи учнів членів МАН:

1

Експериментальна фізика

Лановська Наталія Дмитрівна

9

І

Гаркуша Олена Іванівна

2

Медицина

Курносова Анастасія Ігорівна

10

І

Яценко Олена Анатоліївна

3

 Зоологія, ботаніка

Никоненко

Анна Валеріївна

10

ІІІ

Цехмістренко Світлана Іванівна

Побажаємо їм успіху в нелегкій боротьбі.

Тарасюк Н.П., заступник директора школи з НВР

Збір матеріалів Збір матеріалів
08:41:30|127.0.0.1|localhost|2024-07-23|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|34.204.198.73

:
: