Програма "Шкільна бібліотека"

Зображення користувача Irina.

Програма "Шкільна бібліотека"


Читання - це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе, - В. Сухомлинський

Мета та завдання проекту

* Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів.
* Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також послуг, які пропонує бібліотека.
* Удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації.
* Повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності.
* Удосконалення системи робити шкільної бібліотеки в напрямі використання інформаційних технологій, роботи з електронними носіями інформації.
* Своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів.
* Проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду учнів і передачі культурних цінностей.
* Співпраця з учителями у формуванні системного підходу до роботи з інформацією з їхніх предметів, щоби з перших років навчання у школі пошук і використання ІР-технологій стали повсякденною практикою в житті кожного учня.
* Допомога учителям та учням у ознайомленні з кращими друкованими й аудіовізуальними матеріалами з усіх галузей знань.
* Спільна робота учнів і вчителів у проведенні класних заходів із застосуванням різних носіїв інформації; уроків - із використанням ресурсів центру.

Організаційні заходи з реалізації проекту

Реклама бібліотеки:

* візитка;
* буклет «Азбука бібліотеки»;
* альбом «Історія шкільної бібліотеки»;
* конкурс стіннівок «Наша шкільна бібліотека»;
* путівник «Як знайти дорогу до книги».

Систематизація фонду за тематичними інформаційними блоками:

* «Наука виграє, коли її крила розкуті фантазією»;
* «У природу з добром іди»;
* «Звичне та незвичне»;
* «Здоров'я людини - щастя»;
* «Поетова слава над світом»;
* «Дзвони минулого - шляхи майбутнього»;
* «Стати людиною, бути людиною, разом із народом своїм, Україною!»;
* «У нове століття з новою освітою»;
* «Мистецтво - чарівне вікно у світ»;
* «Материнська ніжна мово!»;
* «Будемо щасливі та вдячні рідній землі»;
* «Книги, які знають усе».

Організація напрямів роботи бібліотеки:

* створення та вдосконалення ДБА бібліотеки;
* вивчення читацьких інтересів;
* робота з бібліотечним фондом;
* виховання культури читання;
* краєзнавча робота;
* популяризація літератури;
* інформаційний сервіс.

Робота з учнівським колективом:

1) максимально повне задоволення потреб і запитів:

* індивідуальні бесіди;
* анкетування;
* картотеки виконаних тематичних і фактографічних довідок;
* картотеки незадоволеного попиту;
* інформація попереднього замовлення «У вас - питання, у нас - відповідь»;
* аналіз читацьких формулярів;
* ознайомлення з навчальними планами та програми;

2) інформування учнівського колективу:

* рекомендаційні покажчики;
* групові рекомендаційні списки;
* індивідуальні рекомендаційні списки;
* інформаційні куточки;
* дайджести;
* інформаційна підтримка предметних тижнів;
* популяризація періодичних видань;
* тематичні картотеки;
* виставки;

3) інформування педагогічного колективу:

* індивідуальне інформування адміністрації, керівників методичних об'єднань;
* дні інформації;
* інформаційний вісник;
* огляди нових надходжень;
* тематичні добірки «Я іду на урок...»;
* виставки надходжень;
* інформаційно-методичний куточок.

Формування основ інформаційної культури:

* інтегровані уроки (спільна робота з учителями-предметникками);
* виховні години (спільна робота з класними керівниками);
* курс за вибором «Основи інформаційної культури» (10-й клас);
* бібліотечні уроки (1-3-й класи, 5-9-й класи);
* бібліографічний куточок «Бібліографія - ключ у країну знань»;
* інформаційні вітрини;
* самостійна робота учнів у читальному залі шкільної бібліотеки.

Поповнення бібліотечного фонду:

* передплата за рахунок державного бюджету;
* обмінні фонди з Парламентською та освітянською бібліотекою;
* акція «Подаруй бібліотеці книгу»;
* акція «Юним читачам від випускників»;
* клуб цікавих зустрічей;
* співпраця з міською літературною студією «Криниця» та видавництвом «Українська ідея»;
* спонсорська допомога;
* розробка тематичних папок-досьє.

Перспектива

1) Повноцінне задоволення інформаційних потреб учнів, доповнення шкільної бібліотеки нетрадиційними бібліотечними послугами:

* виготовлення ксерокопій;
* доставка оригіналів і копій документів користувачам;
* виставки реферативних журналів;
* інформація про бібліотечні фонди через мережу Інтернет;
* видача абонентам аудіо-, відеодокументів.

2) Генералізація інформаційної функції шкільної бібліотеки, інформатизація її структурних елементів, організація роботи з позиції соціально-етичного маркетингу.

3) Розробка нової концепції діяльності шкільної бібліотеки, перетворення її на шкільний бібліотечно-інформаційний центр:

* центр інформаційної інфраструктури школи;
* базу для різноманітної післяурочної роботи учнів і учителів;
* осередок самоосвітнього та суспільного життя мікрорайону.

4) Створення умов для широкої комунікації між учнями та вчителями різних шкіл, науковими центрами й установами.

Автор: С. Бакал

http://osvita.ua/school/manage/1391

Збір матеріалів Збір матеріалів
12:18:49|127.0.0.1|localhost|2024-05-22|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.211.117.197

:
: