Умови проведення шкільного фізико-математичного турніру

Зображення користувача Irina.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

 шкільного фізико - математичного турніру

для учнів 7-9-х класів Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

1. Загальні положення

Шкільний фізико-математичний турнір для учнів 7-9-х класів (далі Турнір) — командні змагання учнів у здатності вирішувати спільними зусиллями складні фізичні та математичні проблемні завдання, вести наукові дискусії, аргументовано відстоювати свою точку зору на проблеми, пов’язані з завданнями турніру, кваліфіковано опонувати відповідям інших команд.

Умови проведення Турніру відповідають Положенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056. Для організації та проведення Турніру створюються оргкомітет і журі.

2. Мета Турніру

Шкільний фізико-математичний турнір ставить за мету:

 • створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих здібностей школярів;
 • пошук талановитих учнів, схильних до наукової діяльності та здатних, застосовуючи знання з математики і фізики, знаходити оригінальні їх рішення;
 • формування в школярів інтересу до природничих наук;
 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 • активізацію творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання математики і фізики.

Турнір має стимулювати поглиблення знань учнів з математики і фізики та перші кроки самостійної дослідницької діяльності.

 

3. Порядок проведення Турніру

 

Турнір проводиться в один день у два тури:

І тур – півфінальні фізматбої.

ІІ тур – фінальний фізматбій.

Схему проведення змагань обирає оргкомітет, у залежності від загальної кількості команд – учасниць Турніру.

 

4. Задачі Турніру

 

Список задач турніру формується організаційним комітетом і оприлюднюється не пізніше, ніж за 1 місяць до дня проведення туніру. Задачі із списку задач турніру, затверджених його оргкомітетом, використовуються для проведення турніру на обох його етапах.

 

5. Учасники Турніру

 

5.1. Представництво команд

У І турі Турніру беруть участь команди (не менше чотирьох), утворені з учнів 8-9 класів школи.

 

5.2. Склад команди

У Турнірі бере участь команда, що складається з 5 учнів 8 – 9-х класів. Команда може брати участь у Турнірі й неповним складом, але не менше 3 учнів і тільки з дозволу оргкомітету.

Кожна команда має офіційну назву.

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на весь час проведення Турніру.

Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник.

Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру.

 

5.3. Керівник команди

Керівником команди призначається учитель математики або фізики, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру.

Керівник команди має право:

-          висловлювати після виставлення оцінок членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів.

Керівник команди не має права:

-          виконувати функції представника команди;

-          допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;

-          порушувати регламент і правила проведення Турніру.

 

5.4. Капітан команди

Обов’язки капітана команди:

-          офіційно представляти свою команду на Турнірі;

-          брати участь у виборі завдань І і ІІ турів;

-          визначати послідовність і характер виступів членів своєї команди.

Капітан команди не має права:

-          допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;

-          порушувати регламент і правила проведення Турніру.

 

6. Правила командного фізматбою

6.1. Учасники командного фізматбою

У фізматбої беруть участь 2 (3 або 4) команди (залежно від загальної кількості команд – учасників етапу).

Під час проведення фізматбою капітани команд отримують завдання творчого характеру за запропонованою тематикою і здійснюють його презентацію-захист.

Ведучих та членів лічильної комісії командного фізматбою призначає голова журі.

6.2. Правила проведення командного фіматзбою

Командний фізматбій проводиться в 2 - 4 дії. У кожній дії команда виступає в одній з трьох ролей: Доповідач (Д), Опонент (О), Рецензент (Р). Якщо грають чотири команди, то одна з них виступає у ролі Спостерігача (С) і не бере участі в обговорені творчого завдання. Якщо грають дві команди, то вони розподіляють між собою ролі Доповідача (Д), Опонента (О).

У подальших діях командного фізматбою команди обмінюються ролями за схемами:

 

Бій за участі двох команд

Бій за участі трьох команд

Бій за участі чотирьох команд

Команда

Дія

Команда

Дія

Команда

Дія

І

ІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Д

О

1.

Д

Р

О

1.

Д

С

Р

О

2.

О

Д

2.

О

Д

Р

2.

О

Д

С

Р

 

 

3.

Р

О

Д

3.

Р

О

Д

С

 

4.

С

Р

О

Д

 

Протягом фізматбою члени команди не можуть консультуватися з будь-якою особою, що не є членом команди, окрім керівника команди в перерві між діями.

Перед початком командного фізматбою проводиться представлення членів журі та членів команд. Ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів команд або жеребкуванням (за рішенням ведучого).

6.3. Регламент проведення бою:

 • Опонент пропонує Доповідачу задачу для розв’язування, а Доповідач приймає або відхиляє виклик — 0,5 хв на кожний виклик.
 • Підготовка до доповіді — до 1 хвилини на розсуд ведучого.
 • Доповідь — до 10 хвилин.
 • Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача та відповіді Доповідача — 2 хвилини.
 • Підготовка до опонування — 0,5 хвилини.
 •  Опонування — 3 хвилин.
 • Уточнюючі запитання Рецензента до Доповідача та Опонента, відповіді Доповідача і Опонента — 2 хвилини.
 • Рецензування — 2 хвилини.
 • Виставлення оцінок — 2 хвилини.
 • Слово журі — до 2 хвилин.
 • Підведення підсумків ведучим за результатами роботи лічильної комісії – 1 хвилина.

6.4. Обов’язки Доповідача, Опонента та Рецензента під час виступу команд у командному фізматбою

Доповідач (один або два члени команди - співдоповідачі, які мають рівні права і заявляються на початку бою) викладає суть розв’язання ним (командою, яку він представляє) задачі, акцентуючи увагу слухачів на основних ідеях і висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь заготовлені малюнки, плакати, слайди, фотографії, відеофрагменти, а також демонструвати досліди, якщо розв’язання задачі носить експериментальний характер.

Слід мати на увазі, що командою доповідається тільки один розв’язок конкретної задачі, а також те, що більш високу оцінку отримує той розв’язок, який ґрунтується на оригінальному застосуванні теорем, аксіом, означень, формул, фізичних явищ та ефектів.

Опонент (один з членів команди) висловлює критичні зауваження по доповіді, пояснює позитивні сторони представленої доповіді, виявляє недоліки та помилки. Виступ Опонента не слід зводити до викладу власного розв’язання задачі і демонстрації власних експериментальних установок, що підтверджують чи спростовують результати Доповідача (Опонентові слід утримуватися від коментарів, не пов’язаних з доповіддю).

Рецензент (один з членів команди) дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента, визначає, на скільки повно вони справилися зі своїми обов’язками, оцінює їх дискусію.

Спостерігач має право виступати в загальній полеміці команд.

Сторона, яка задає запитання, може ставити уточнюючі запитання, що стосуються тільки прослуханого виступу (доповіді). Запитання може задавати будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач або член його команди (з дозволу ведучого командного бою).

 6.5. Обмеження щодо числа виступів

Кожний учасник команди протягом одного фізматбою може виступити не більше ніж два рази (уточнюючі запитання та відповіді на них, а також участь у полеміці виступом не вважаються). При цьому всі члени команди, які виступають під час доповіді команди, є доповідачами.

 

6.6. Порядок виклику на доповідь і відмова від доповіді

Усі задачі, подані в межах одного командного фізматбою, повинні буті різними.

Опонент у ході командного фізматбою може викликати Доповідача на будь-яку задачу, окрім тієї, яка вилучена оргкомітетом або оголошена Доповідачем як «вічна відмова».

Протягом півфінального фізматбою Доповідач може оголосити дві відмови без штрафних санкцій, а протягом фінального фізматбою – тільки одну відмову. Після вичерпання цих відмов перша додаткова відмова зменшує коефіцієнт Доповідача до 2,6, а наступна відмова (якщо вона взагалі можлива) – до 2,2.

 

7. Ведучий командного фізматбою

 

Завданням ведучого командного фізматбою є забезпечення оптимальних, справедливих та рівних умов для його учасників.

 

Обов’язками ведучого є:

1)      Слідкувати за дотриманням учасниками змагань регламенту командного фізбою.

2)      Створювати умови для нормальної роботи журі (тобто слідкувати за поведінкою команд, зачитувати умови задач тощо).

3)      Слідкувати за характером питань, не допускати їхнього повторювання.

4)      Стежити за ходом дискусії і припиняти її у разі, коли вона перестає бути конструктивною.

5)      Слідкувати за характером питань журі, вимагати, щоб вони носили уточнюючий характер.

6)      Визначати спосіб первісного розподілу ролей команд шляхом проведення жеребкування, конкурсу капітанів тощо.

7)      Не давати можливості особам, які не є учасниками Турніру, надавати допомогу або консультувати членів команд.

До обов’язків ведучого командного фізматбою не входить:

1)      Перевірка правильності висловлень учасників Турніру.

2)      Пояснення або коментування оцінок журі.

3)      Давати відповідати на будь–які спірні питання, що не відносяться до його прав та обов’язків.

Ведучий командного фізматбою має право:

1)      Зупиняти під час фізматбою учасника Турніру, який порушує регламент його проведення.

2)      Знімати повторні питання команд та питання членів журі, що не є уточнюючими.

3)      Припиняти дискусію, якщо вона стає неконструктивною.

4)      За погодженням з журі відстороняти команду та окремих її членів від участі у фізбою, якщо вони регулярно порушують умови проведення Турніру або своєю поведінкою заважають проведенню фізматбою.

5)      У разі потреби надавати додатковий час, але не більше 1 хвилини для доповіді та опонування. Ще 1 хвилина може бути додана за згодою членів журі.

6)      Надавати слово керівникам команд або глядачам, але тільки після виставлення членами журі оцінок. 

Ведучий командного фізматбою не має права:

1)      Порушувати регламент проведення фізматбою або умови проведення Турніру (за винятком пп. 5, 6 своїх прав).

2)      Переривати учасників змагань до закінчення часу, відведеного на виступ регламентом.

3)      Якимсь чином коментувати виступи учасників Турніру та висловлювати з цього приводу свої думки.

4)      Ставити спрямовуючі запитання.

Права та обов’язки ведучого командного фізматбою не можуть бути змінено під час проведення Турніру.

 

8. Півфінальні командні фізматбої

 

Участь у півфінальному командному фізматбою є обов’язковою умовою для всіх команд, які беруть участь у Турніру.

Півфінальні фізматбої проводяться в групах за участю 2 - 4 команд (в залежності від загальної кількості команд) відповідно до схеми, вибраної журі Турніру. Порядкові номери команд у схемах визначаються жеребкуванням. Додаткові умови жеребкування визначає журі з урахуванням необхідності розсіювання найсильніших команд на стадії півфінальних фізматбоїв.

Задачі для проведення півфінальних фізматбоїв (орієнтовано 5 – 6 задач) відбираються жеребкуванням із затвердженого для проведення Турніру списку задач.

 

 

9. Оцінка виступів команд

9.1. Після кожної дії журі виставляє оцінку командам з урахуванням усіх виступів членів команд (доповідь, опонування, рецензування).

9.2. Надалі оцінки переводяться в бали (табл.2), які  потім множаться на відповідний коефіцієнт для Доповідача, Опонента і Рецензента за наступною схемою (табл.3).

Таблиця 2.

Оцінки

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

 Бали

53

50

47

43

40

37

33

30

27

 

Таблиця 3.

 Ролі

Доповідач

Опонент

Рецензент

 Коефіцієнт

3.0 чи менше

2.0

1.0

 

9.3. Якщо в журі 5 чи менше чоловік, то при підрахуванні балів відкидається одна нижча оцінка, якщо в журі більш 6 чоловік, то відкидається одна вища й одна нижча оцінки. Члени журі, що поставили крайні оцінки, повинні їх обґрунтувати.

10. Правила виклику на доповідь і відмова від доповіді.

10.1. Під час відбіркових фізико-математичних боїв будь-які дві команди зустрічаються одна з одною не більше одного разу відповідно до схеми, обумовленої журі. Порядкові номери команд у схемах визначаються жеребкуванням.

10.2. Усі задачі в рамках одного фізико-математичного бою повинні бути різними.

10.3. Опонент може викликати Доповідача на будь-яку задачу, крім тієї, котра в відбірних фізико-математичних боях була:

а) виключена Оргкомітетом;

б) оголошена Доповідачем як "вічна відмова";

в) уже повідомлена Доповідачем у попередніх відбіркових фізико-математичних боях;

г) вже опонована Опонентом у попередніх боях;

д) уже повідомлена Опонентом раніше.

10.4. При неможливості такого виклику послідовно виключаються заборони: д), г), в).

10.5. Протягом фізико-математичного бою Доповідач може двічі (не зважаючи на "вічну відмову") відхиляти виклик без штрафних санкцій, це так звана "тактична відмова”. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2.

10.6. Доповідач має право в будь-який момент відбіркових фізико-математичних боїв одну з задач оголосити "вічною відмовою". Відмінність "вічного відмовлення" від тактичного в тому, що дана задача не доповідається командою протягом усього відбіркового туру.

11. Залікові параметри.

   По закінченні всіх відбірних боїв лічильна комісія визначає суму усереднених (за винятком крайніх оцінок) балів кожної команди з урахуванням рольових коефіцієнтів і округлену до цілого (якщо команда грала в двохкомандній групі, то перед округленням результат необхідно помножити на 1,2). Загальний рейтинг Rj команди, що займає місце j, визначається за допомогою такої таблиці:


Місце

                     Бали

1

2,3 чи 4

SPj ³ SP1-6

2

SP2 < SP1-6

3 чи 4

SPj ³ SP2-6

3 чи 4

SPj < SP2-6

Spj > 290

5

5

4

4

3

290 > SPj > 240

4

4

3

3

2

240 > SPj > 190

3

3

2

2

1

190 > SPj

2

2

1

1

0

 

 

 

Це правило визначення Rj використовується у всіх фізико-математичних боях. TSP – загальна сума балів, рівна сумі SPj;  TR – загальний рейтинг – сума рейтингів команди за всі математичні бої.

 

12. Фінальний фізико-математичний бій.

12.1. Умови участі у фіналі.

а) Півфінал складається з трьох груп. Переможцями півфіналу є три команди, що набрали найбільшу кількість балів протягом півфіналу у своїх групах. У випадку, якщо визначення переможців півфіналу на основі цього критерію неможливе, використовують TR і далі TSR. Переможці півфіналу беруть участь у фіналі.

б) Півфінал складається з двох підгруп. Переможці півфіналу беруть участь у фіналі. Третій фіналіст визначається найвищою сумою балів серед команд, що зайняли другі місця в півфіналі, за умови, що різниця балів між ними більше 6. У противному випадку у фіналі будуть брати участь чотири команди.

12.2. Завдання фіналу.

Команди, що вийшли у фінал, одержують список 7-10 нових задач і час на їхнє розв’язання. Команди можуть доповідати кожну з цих задач. Під час фінального фізико-математичного бою, доповідач може двічі відхилити виклик без штрафних санкцій. При наступних відмовах коефіцієнт, на який збільшується бал доповідача, зменшується на 0,2.

13. Переможці турніру.

13.1. Командна першість.

Учасники фіналу забезпечують собі II місце і змагаються за I. Півфіналісти забезпечують собі III місце, якщо мають TSR не менш, ніж 0,8TSR кращої команди, що не пройшла у фінал. Наступні місця в турнірі визначаються за значенням TR (у випадку рівності – за значенням TSR). Команди нерозрізнені при рівності TR і різниці TSR не більш ніж 6 балів.

13.2. Особиста першість.

Переможець в особистій першості визначається за індивідуальним рейтингом IR (описаним нижче). Вищий індивідуальний рейтинг, що позначається як HIR, служить основним посиланням. Всі учасники (члени команд), у яких IR вище, ніж 0,8 від HIR, є переможцями, у той час як учасники, що мають IR вище, ніж 0,5 від HIR, відзначаються дипломами за успішний виступ на ТЮМФ.

Виступ члена команди як Доповідача, Опонента чи Рецензента, вважається успішним у тому випадку, якщо всі оцінки прийняті в розрахунок (тобто без обліку оцінок, що відкидаються, див. 9.3.), вищі за 3+. В успішних виступах член команди набирає таку кількість балів:

Оцінки

5+

5

5-

4+, 4, 4-

Бали

3

2

1

0

IR (індивідуальний рейтинг) складається із суми балів, набраних членом команди в успішних виступах, ділених на кількість оцінок, прийнятих у розрахунок.

14. Апеляція.

У випадку, якщо команда не задоволена одним з наступних пунктів:

а) результатами бою;

 б) роботою ведучого;

                                                                в) роботою журі,

вона має право подати апеляцію в Оргкомітет ТЮМФ. Апеляція подається ОК ТЮМФ капітаном команди (і тільки ним) протягом години після бою.

Апеляція повинна містити в собі:

а) виклад факту порушення;

б) посилання на ті пункти правил, що порушив цей факт;

в) посилання на те, що інша команда (чи обидві) теж визнали цей факт порушення (можливе посилання на ведучого).

У цьому випадку апеляція буде розглянута ОК ТЮМФ.

Претензії не будуть задоволені, якщо:

а) порушення не виходять за рамки даних правил;

б) журі й інші учасники бою не знаходять порушення;

в) наявність і відсутність факту порушення ніяким чином не змінює результатів бою.

У випадку справедливості апеляції спосіб її задоволення буде вироблений ОК ТЮМФ на спільному засіданні з журі.

 

15. Нагородження переможців

 

Команди, що посіли І, ІІ та ІІІ місця нагороджуються Дипломами відповідно І,ІІ або ІІІ ступенів. Переможці в особистій першості за рішенням оргкомітету та журі Турніру нагороджуються Дипломами.

За результатами проведених змагань оргкомітет та журі Турніру можуть виступити з клопотанням про нагородження вчителів, які підготували переможців Турніру, Почесними грамотами.

16. Рекомендації учасникам турніру

 

Члени оргкомітету відповідають за організацію всіх передбачених заходів.

Ведучий:

- представляє членів журі;

- представляє команди (розміщуючи команди так, щоб зручно було працювати),

- проводить жеребкування, конкурс капітанів;

- веде турнір відповідно до Правил турніру та регламенту.

Лічильник:

- веде протоколи всіх ігор турніру та індивідуального рейтингу;

- записує бали кожної команди на дошці після того, як оголошені оцінки.

 

Члени журі після кожного бою виставляють, вносять у протоколи і виголошують оцінки. Коментувати розв’язання задач командами-учасниками турніру члени журі можуть лише в останній грі по цих задачах.      Після завершення турніру члени журі або голова журі можуть прокоментували, дати конструктивні вказівки до розв’язання завдань турніру, відмічають найбільш вдалі розв’язки, вказують на помилки, окреслюють можливі напрямки подальших досліджень.

 

Керівник команди займається підготовкою команди до турніру: організовує роботу із розв’язання завдань, визначає напрямки досліджень, формує склад команди, працює над її згуртуванням, вчить членів команди парної та групової роботи, розвиває комунікативні, зокрема, дискусійні вміння та навички. Під час турніру найважливішою є його рефлексивна функція – аналіз перебігу подій, розв’язання завдань та виконання ролей.

 

Капітан є очільником команди й відповідає за дії кожного її члена і колективу в цілому. Піл час турніру:

- представляє команду (назву) та її членів;

- бере участь у жеребкуванні;

- формує стратегію та тактику гри команди;

- несе відповідальність перед членами команди за вибір задачі.

 

Доповідач має чітко проаналізувати модель задачі; виділити етапи її розв’язання та методи реалізації цих етапів. Лаконічно і послідовно викласти розв’язання задачі, пояснивши відповідні перетворення (спрощення, заміни, підстановки тощо) з максимально чіткою та змістовною аргументацією, чи відзначити окремі суттєві просування у задачах дослідницького характеру. Зробити необхідні висновки та узагальнення. Грамотно вести дискусію та відповідати на запропоновані питання. У разі неправильного розв’язання задачі під час дискусії зорієнтуватися у своїх недоліках, визнати їх і проявити розуміння поставленої проблеми.

 

Опонент має чітко відзначити всі позитивні, на його думку, моменти виступу доповідача, найбільш вагомі, з його точки зору, результати. Продемонструвати розуміння кожного з етапів запропонованого розв’язання. Зробити висновок щодо його правильності та повноти, вміння використовувати знання предмета, робити висновки та узагальнення. У толерантній формі вказати на всі недоліки. Грамотно вести дискусію та відповідати на питання, послідовно і лаконічно висловлювати свої міркування. відзначити наявні позитивні моменти чи помилкові твердження доповідача. Проявити знання математичних та фізичних термінів і формул, пов’язаних із задачею, яка доповідалась.

Під час опонування потрібно зважити на:

 • наявність моделі задачі;
 • присутність структури доповіді;
 • послідовність, логічність, лаконічність побудови доповіді;
 • правильність, повноту, аргументованість розв’язання задачі та окремих її пунктів;
 • вміння використовувати знання з предмету та наукові терміни;
 • вміння користуватися наочностями;
 • наявність висновків;
 • наявність узагальнень;
 • форму презентації, наочність та зрозумілість доповіді.

Рецензент має оцінити не стільки доповідь саму по собі, скільки дискусію між доповідачем та опонентом. Отже, по-перше, рецензент має оцінити виступ опонента:

- об’єктивність і повноту оцінки їм доповіді й отриманих результатів;

- коректність та зміст заданих питань;

- по-друге, відповіді доповідача;

- їх переконливість, чіткість, правильність, дотепність;

- по-третє, саму дискусію між доповідачем і опонентом – її форму, зміст, результативність тощо.

І лише в разі необхідності рецензент дає свою оцінку доповіді (наприклад, якщо його оцінка не співпадає з оцінкою опонента, якщо в доповіді були помилки та недоліки, не відмічені опонентом, тощо).

Рецензент має також підвести підсумок бою, вказавши:

а) як розкрита тема (чи правильно розв’язана задача);

б) чи правильними та обґрунтованими були твердження під час доповіді та полеміки;

в) чи правильними були доведення;

г) чи достатньою була кількість прикладів;

д) наскільки послідовним були опонент і доповідач.

Коли задачі граються в останнє, він може висловити певні свої заперечення та доповнення.

Всім учасникам дискусії радимо бути чемними, коректними, доброзичливими. Свій виступ починати з позитивних моментів. Коментарі, що містять критику, також починати позитивними зауваженнями, наприклад:

 • ми з цікавістю вислухали змістовне розв’язання задачі...
 • вразив оригінальний підхід до вирішення поставленої наукової проблеми, але хочемо звернути увагу на факти (властивості, формули), якими ви знехтували в процесі розв’язання...
 • дякуємо за змістовну доповідь, з якої зрозуміло, що було використано значну кількість наукових джерел, ... але нами зафіксовані (помічені) деякі помилки (недоліки), які істотно впливають на остаточну відповідь (на хід вирішення проблеми) тощо.

Керівнику радимо заздалегідь обміркувати й максимально використати ці виховні моменти турніру, попрацювавши з членами команди не лише над розв’язаннями завдань і змістом доповідей, а й над культурою мови та спілкування.

Збір матеріалів Збір матеріалів
10:24:40|127.0.0.1|localhost|2024-05-22|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.211.117.197

:
: