Якість освіти. Напрям "Безпечна школа".

Зображення користувача Irina.

       Якісна освіта не може бути безпечною. Тому одним із напрямі реалізації концепції внутрішньої системи забезпечення якості оісвіти є безпечне шкільне середовище. Заходи на плани роботи з цього питання узагальнені в наказі по школі та довідці заступника директора школиз виховної роботи Лариси ГАЛКІНОЇ.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16

ім. М. О. Кириленка м. Білої Церкви Київської області

НАКАЗ 

                                                               01.10.2020 р.                     Біла Церква                                   № 137                                                                                                                               

Про стан роботи з профілактики насильницьких моделей  поведінки

(булінгу, цькування) у 2019-2020 роках

       Відповідно до річного плану роботи школи на 2020/2021 н. р. заступником директора школи з виховної роботи Галкіною Л. В. у вересні 2020 року було здійснено вивчення стану роботи з профілактики насильницьких моделей  поведінки (булінгу, цькування).

За результатами аналізу, наведеними в довідці,

НАКАЗУЮ:

 1. Стан роботи з  профілактики насильницьких моделей  поведінки (булінгу, цькування) вважати достатнім для створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти.
 2. Відзначити достатній рівень співпраці школи з правоохоронними органами.
 3. Заступнику директора з ВР Галкіній Л. В.:

3.1.        Продовжити спрямовувати позакласну та виховну роботу педагогічного колективу на удосконалення співпраці з батьками учнів, соціальними партнерами у сфері протидії булінгу (цькуванню).

3.2.        Розширити коло соціальних партнерів школи у сфері правової освіти і виховання учнівської молоді, профілактики насильницьких моделей  поведінки (булінгу, цькування).

 1. Ознайомити з довідкою педагогів школи на жовтневому засідання методичного об’єднання класних керівників.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи                                                                                                                            Анатолій БАБЕНКО

  

Довідка

про стан роботи з профілактики насильницьких моделей  поведінки

(булінгу, цькування) у 2019-2020 роках у БСПМШ № 16

     Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу школи. Особлива увага приділялась роботі з профілактики булінгу, направлена на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню) й на законодавчому рівні забезпечується: Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про запобігання і протидію домашньому насильству», від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Державною соціальною програмою від 30 травня 2018 року № 453 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року,  наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за №11/34394, затвердженим Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу, листом від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646», Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, методичними рекомендаціями щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047, листом Міністерства освіти і науки України від 12.10.2018 року № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області», наказом управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області від 11.02.2019  № 24 «Про запобігання булінгу в закладах освіти комунальної власності м.  Білої Церкви».

У серпні 2020 р. у школі видано накази: «Про заборону тютюнопаління в школі та заходи щодо проведення антинікотинової, антиалкогольної інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи», «Про створення наркологічного поста й організацію його роботи», «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи», «Про організацію роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед учнів школи у 2020/2021 н. р. навчальному році», «Про організацію виховної роботи у 2020/2021 н. р.», «Про організацію роботи щодо обліку відвідування учнями навчальних занять у 2020/2021 н. р.», «Про організацію роботи із профілактики та запобігання жорстокого поводження із дітьми», «Про організацію профілактичної роботи серед учнів школи з попередження наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів», «Про організацію роботи  щодо  протидії булінгу (цькуванню) в школі у 2020/2021 н. р.», яким затверджено «План заходів у БСПМШ № 16  з протидії булінгу в освітньому середовищі на 2020/2021 н. р.».

Психолого-педагогічна діяльність з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу у школі ґрунтується на таких принципах:

 1. компетентністного та особистісно зорієнтованого підходу;
 2. системності – робота організовується з урахуванням інтересів учнів та залученням усіх учасників освітнього процесу;
 3. персональної відповідальності дорослих учасників освітнього процесу;
 4. чіткої позиція дорослих щодо ставлення до насильства, реакції на вчинки, дії учасників освітнього процесу, у співвідношенні до норм закону і моралі;
 5. послідовності і несуперечності щодо дотримання чинного законодавства і принципів моралі;
 6. максимальної активізації пізнавальної діяльності учнів з опорою на соціальний досвід.

 

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти запроваджено комплексний підхід у сфері запобігання та протидії проявам булінгу (цькування), а саме: управлінський і просвітницький.

Управлінський напрям передбачає аналіз ситуації в закладі освіти, розробку правил поведінки, алгоритмів дій, плану заходів, здійснення моніторингу його реалізації та безпечності, комфортності освітнього середовища тощо. Управлінський напрям реалізується адміністрацією закладу освіти та включає такі заходи:

1. Перевірка приміщень, території закладу освіти з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування).

2. Організація належних заходів безпеки (чергування вчителів, пропускний режим, спостереження за місцями загального  користування (їдальні, рекреації, гардероби, ігрові майданчики, туалети, шкільне подвір’я, технічні приміщеннями тощо).

3. Розробка, затвердження та оприлюднення плану заходів, які пов’язані з запобіганням та протидією булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

4. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в закладі освіти відповідно до заяв, що надійшли.

5. Організація роботи психологічної служби закладу освіти, зокрема в частині підвищення кваліфікації практичного психолога, соціального педагога та формування вмінь і навичок щодо виявлення, протидії та попередження булінгу (цькування).

6. Проведення регулярного моніторингу безпечності та комфортності закладу освіти та освітнього середовища шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних заходів реагування.

 

Просвітницький напрям реалізується за участі педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків та інших учасників освітнього процесу, шляхом організації тематичних заходів, зустрічей, бесід, консультацій. Принципи дотримання прав людини, толерантної поведінки, недискримінації, співробітництва та взаємоповаги стають наскрізними темами для таких заходів та інших форматів роботи з попередження булінгу (цькування). Залучення громадських, батьківських, молодіжних організацій, представників служб у справах дітей та Національної поліції України (відділ ювенальної превенції) дає можливість урізноманітнити таку роботу та зробити її цікавішою.

У першу чергу, ці заходи спрямовані на формування стійкого переконання в учасників освітнього процесу щодо неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках і мають практичний характер (забезпечення набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки).

Координація дій усіх служб закладу дозволили розробити такий план дій, який відповідає реальним потребам і враховує реальні ресурси закладу освіти. У план заходів включено: створення розділу «СТОП БУЛІНГ» на офіційному сайті закладу освіти, доведення до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу основних положень нормативно-правих актів, які направлені на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню), створення в закладі освіти комісії для проведення розслідування випадків булінгу, здійснення дій відповідно до порядку реагування на випадки булінгу та вживання заходів для надання соціальних і психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, участь в анкетуванні учасників освітнього процесу з метою вивчення причин та умов виникнення ситуації насильницької поведінки булінгу в дитячому середовищі, участь у навчально-методичних семінарах для класних керівників, що будуть проведені управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області, проходженню онлайн-курсу «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» адміністрацією та педагогами закладу загальної середньої освіти, проведення для учнів 1 – 11 класів єдиного уроку «Стоп булінгу», розгляд на батьківських зборах питання попередження та протидії булінгу в закладі освіти, просвітницькі заходи (семінари, інтерактивні лекції, бесіди) для всіх учасників освітнього процесу з метою формування стійкого переконання щодо неприпустимості булінгу в міжособистісних стосунках та нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, регулярний моніторинг безпечності та комфортності умов закладу освіти та освітнього середовища.

Питання організації профілактики насильницьких моделей  поведінки (булінгу, цькування)  у 2019/2020 н. р. розглядалися на:

-        засіданнях педагогічної ради: протокол № 2 від 30.10.2019 р. «Безпечна і дружня до дитини школа: виклики, рішення, перспективи» і «Про виконання наказу МОН України від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» у БСПМШ № 16»; протокол № 3 від 26.12.2019 р. «Про стан роботи у школі з попередження дитячого травматизму».

-       нарадах при директору: протокол № 6 від 10.09.2019 р. «Про попередження булінгу та насильства над дітьми»; протокол № 7 від 29.10.2019 р. «Про стан організації превентивного виховання, правовиховної та право освітньої роботи з учнями у БСПМШ № 16 у 2019/2020 н. р.»; протокол № 8 від 30.12.2019 р. «Про стан профілактики та протидії злочинності  серед учнівської молоді у 2019/2020 н. р.».

-        засіданнях ШМО класних керівників: «Охорона дитинства, запобігання жорстокому ставленню, насильству та булінгу серед учнів», «Виховання підлітків «групи ризику» як соціальна-педагогічна проблема», «Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра», «Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми», «Вчитель і проблеми дисципліни або як прийнято реагувати на неприйнятну поведінку учнів», «Правила безпеки та можливість отримання допомоги в період воєнних дій в Україні»;

заняттях університету психолого-педагогічний знань для батьків на правову тематику (кер. Галкіна Л. В., Проскура Т. С.):

 • · 1-4 класи: «Щоб діти і батьки йшли до школи залюбки», «Щаслива сім'я. Яка вона?», «Умови успішного виховання в сім'ї: єдність вимог, атмосфера злагоди і довіри», «Конструктивне  спілкування в родині»;
 • · 5-6-класи: «Особливості адаптації п'ятикласників», «Безпека  спілкування підлітків в соціальних мережах», «Шкільна дезадаптація в підлітковому віці», «Попередження булінгу: що робити, якщо дитина зазнає принижень?»;
 • · 7-8 класи: «Правове виховання – обов'язкова умова формування життєвої компетентності підлітка», «Формування навичок безпечної поведінки дітей, захист честі і гідності», «Правове виховання й попередження насильства  у  сім'ї», «Що робити в разі формування адиктивної поведінки підлітка»;
 • ·  9-11 класи: «Педагогіка почуттів, етика сімейних стосунків», «Юнацький вік і взаємостосунки з дорослими».

 

В освітньому процесі враховується і вплив сім’ї на дітей та підлітків, що залежить від багатьох чинників: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління), побутові умови, морально-психологічний клімат, загальна культура, мікроклімат в родині, спілкування батьків із дитиною, єдність інтересів членів родини.  Тому у школі двічі на рік проводяться Місячники громадського огляду сімей, за результатами яких відбувається поновлення бланку даних соціально незахищених категорій дітей: сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, інвалідів, людей із багатодітних сімей, дітей від малозабезпечених родин, дітей, які були переміщені з тимчасово окупованих територій, дітей, батьки яких знаходяться у зоні АТО.

 Під час громадського огляду сімей не виявлено дітей, які зазнають насильства вдома.

У школі здійснюється систематичний контроль за чергуванням учителів та учнів по школі, виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи.

З метою недопущення правопорушень серед учнів школи у школі протягом декількох років налагоджений контроль за відвідуванням учнями уроків, ведеться «Журнал обліку відвідування учнів» (відповідальна заступник директора з ВР Галкіна Л. В.).

З метою розбудови безпечного, дружнього до дитини середовища, реалізації реформи «Нова українська школа» та програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2020 — 2025 роки у 2020/2021 н. р. продовжується реалізація концепції «Безпечна і дружня до дитини школа».

Вагома роль у профілактиці булінгу в учнівському середовищі відводиться класним керівникам, які разом із практичним психологом оформили соціально-психологічні паспорти класних колективів, ведуть облік відвідування навчальних занять учнями класу, залучають дітей «групи ризику» до різних видів діяльності (громадсько-корисної, спортивної, творчої, пізнавальної тощо); популяризують в учнівському середовищі знання про негативний вплив на здоров’я дитини алкоголізму, наркотиків, куріння, формують в учнів потреби у здоровому способі життя, проводять індивідуальну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки, здійснюють контроль за організацією вільного часу таких учнів, інформують батьків про дотримання учнями норм поведінки чи їх порушення, співпрацюють з фахівцями та організаціями, причетними до виховання підлітків з девіантною поведінкою.

У класних колективах доведено до відома здобувачів освіти, батьків основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та  інформації щодо алгоритму дій у випадках булінгу під особистий підпис батьків та учнів.

У своїй роботі класні керівники 1-11 класів практично реалізують матеріали банку педагогічних технологій (інструментарію) з рубрики «Корисні посилання щодо теми антибулінгу», розміщені у вільному доступі на сайті МОН України. Під час проведення виховних заходів у класах демонструються окремі відеоролики,  виготовлені за матеріалами мотиваційних зустрічей Ніка Вуйчича із підлітками, педагогічними працівниками та батьківською  громадськістю у Києві.

Поширення в учнівському середовищі негативних явищ жорстокості, насильства, булінгу  вимагає посилення профілактичної та просвітницької  функції у діяльності психологічної служби школи.  

Практичним  психологом Проскурою Т. С. проводиться діагностична,  просвітницька, корекційно-розвивальна та превентивна робота в учнівських колективах. Тематику «годин психолога» визначали актуальні запити вчителів та учнів: «Вчимося бути толерантними», «Коли ігнорувати не варто», «Айсберг конфліктів», «Граючись, уникаємо стресу», «Що таке кібербулінг?», «Подорож у безпечне місце», «Як порозумітися з батьками» та ін., на яких школярі опановували навички конструктивного спілкування між однолітками, вчилися моделювати свій внутрішній світ.   

З метою встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, зниження кількості конфліктів і випадків прояву насильства  проведено цикл тренінгових занять по формуванню навичок конструктивного спілкування і саморегуляції, стресостійкості за авторською програмою  практичного психолога «Аромати твого настрою».

Психологічна служба тісно співпрацює з методичним об'єднанням класних керівників. Проведено психолого-педагогічний семінар «Запобігання конфліктності у класних групах» та групову консультацію «Особливості адаптаційного періоду учнів 5-х кл.» (жовтень 2019 р.).

Протягом навчального року для учнів 9-Д класу проводились гурткові заняття «Пізнай себе» (кер. гуртка Проскура Т. С.).

У 2019/2020 н. р. взаємодія з батьками здійснювалась шляхом просвітницької роботи (батьківські збори 1-11 класів, всього 12 заходів). Пріоритетними темами були «Інтернет, комп’ютер: інформаційний помічник чи джерело агресії?», «Важкий підлітковий вік: для кого він важчий?», «Спілкування в сім'ї як запорука збереження психічного здоров'я дітей» та ін. Також проведено 58 індивідуальних консультацій для  батьків з проблем виховання, кризових станів сім’ї, неуспішності дітей.

Соціальним педагогом Олійник В. М. проводиться профілактична робота з питань профілактики насильства та жорстокості серед учнів школи, що сприяє формуванню в учнів правосвідомості та правової поведінки, відповідальності за своє життя, розвиває активність, самостійність, створює умови для самореалізації особистості учня:

 • бесіди, години спілкування, диспути, «круглі» столи, заняття з елементами тренінгу;
 • індивідуальне консультування для дітей та батьків за запитом, корекція агресивної поведінки учнів;
 • акція «16 днів проти насильства» (тематичні бесіди, зустрічі з представниками поліції, випуск бюлетеня «Знаємо та виконуємо», анкетування, уроки доброти, прес-експрес «Насильство – це злочин, від якого страждають найрідніші»).

 

Одним із найважливіших напрямів профілактичної діяльності заступника директора з ВР Галкіної Л. В., соціального педагога Олійник В. М., практичного психолога Проскури Т. С., спрямованої на протидію правопорушень, булінгу, насильства в учнівському середовищі є просвітницька робота серед учнів школи. Протягом 2019-2020 р.р. проведено:

 • бесіда з елементами гри  для учнів 2-4 класів «Закон і ми»;  
 • бесіда для 5 класів Конвенція ООН «Про права дитини»;
 • години спілкування «Вивчаючи свої права» для 6 класів;
 • диспут «Відповідальність учнів за свої вчинки» для 9 класів;
 • колективне обговорення «Закон, право, обов’язок» для 10 класів;
 • бесіда «Відповідальність підлітків за скоєні правопорушення» для 6-9 класів;
 • година спілкування «Булінг, насильство, відповідальність» 8-11 класи;
 • година спілкування з елементами тренінгу «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх» для учнів 7-8 класів;
 • години спілкування з учнями 2-4 класів «Взаєморозуміння», «Учимося спілкуватися»; 
 • корекційна робота з учнями 5 класів «Спілкування між однолітками»;
 • Місячник правових знань у школі за окремим планом, листопад, березень – заступник директора з НВР Галкіна Л. В., соціальний педагог Олійник В. М., класоводи та класні керівники 1-11 класів;
 • година спілкування «Вчимося бути толерантними» для учнів 6-7 класи;
 • круглий стіл «Бережи мене, мій Законе» для учнів 8-9 класи;
 • індивідуальне консультування для дітей та батьків за запитом – соціальний педагог Олійник В. М;
 • круглий стіл для учнів 7,8,9,10 класів «Його Величність Закон» із представниками поліції:  (директор школи Бабенко А. М., заступник директора з ВР Галкіна Л. В);
 • бесіди для учнів 5, 6, 7 класів з елементами тренінгу на тему: «Право у твоєму житті»;
 • виховна година «Що робити щоб тебе не принижували?» для учнів 9-А, 9-Б, 10-Б, соціальний педагог Олійник В. М. практичний психолог Проскура Т. С.;
 • анкетування для учнів 9-А, 9-Б, 10-Б класів та батьків «Молодь та протиправна поведінка» – соціальний педагог Олійник В. М. практичний психолог Проскура Т. С.;
 • заняття для учнів 10-11 класів «Як запобігти насильству»;
 • тренінг «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки» для учнів 8-11 класи;
 • круглий стіл для класних керівників «Реагування у випадку виникнення насильства між учнями», заступник директора з ВР Галкіна Л. В., соціальний педагог Олійник В. М., практичний психолог Проскура Т. С.;
 • бесіда з елементами гри  для учнів 2 класів «Кожна дитина має право...»;   
 • година спілкування для учнів 3 класів «Мої права та обов’язки»;
 • виставка дитячих робіт учнів 3 класів на тему «Права дитини»;
 • бесіда для учнів 3 класів на тему: «Моя сім’я. Відносини в сім’ї»;
 • бесіда для учнів 5 класів «Мої внутрішні друзі і мої внутрішні вороги»;
 • урок-тренінг для учнів 6 класів «Життя у злагоді»;
 • виховна година для учнів 6 класів «Чи зустрічались ви з насильством?»;
 • виховна година для учнів 8 класів «Ознайомлення з Конвенцією про права дитини»
 • бесіда для  учнів 9 класів «Ми проти агресії»;
 • бесіда для учнів 10 класів «Насильство. Як його уникнути?».

 

У 2019/2020 н. р. взаємодія з батьками здійснювалась шляхом просвітницької роботи, тренінгових занять, групових консультацій, проведення класних та загальношкільних батьківських зборів.

Ефективною формою роботи з батьками є всеобуч. У 2019/2020 н. р. у рамках засідань «Університету психолого-педагогічних знань для батьків» (керівники Галкіна Л. В., Проскура Т. С.) розглянуто актуальні питання виховання дітей.

У практику роботи з батьками четвертий рік поспіль впроваджується програма «Родинна твердиня». Для батьків організовуються  інформаційно-просвітницькі заходи: бесіди, диспути, ознайомлення з нормативними документами з питань захисту прав дітей і т. ін.

Правоосвітня рообота та робота з профілактики булінгу здійснюється не лише під час уроків, та в позаурочний час, й охоплює як учнів, так і їхніх батьків, учителів. До такої роботи долучаються представники учнівського самоврядування, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу превенції Білоцерківського відділу поліції.

17 жовтня 2019 в класних колективах пройшов Єдиний урок з протидії торгівлі людьми. Класні керівники 1-11 класі разом із дітьми обговорили цю досить актуальну й важливу для сучасного суспільства тему, причини виникнення злочину, фактори й наслідки. Діти переглянули відеофільми «Станція призначення життя», «Небезпечна гра», «Життя на продаж», молодші учні – тематичні мультфільми про безпеку у повсякденному житті.

13 листопада 2019 відбулась зустріч з учнів 5-8 класів з інспектором з ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського відділу поліції старшим лейтенантом поліції Бровченко Анастасією Віталіївною та інспектором сектору реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції, старшим лейтенантом поліції Гранецьким Ігорем В’ячеславовичем. Гості нагадали дітям про Правила дорожнього руху, торкнулись теми булінгу в дитячому середовищі, відповідальності за скоєні дії та порушення Законів України, користування мобільними телефонами під час освітнього процесу, безпеки в мережі Інтернет, безпеки на вулиці у темну пору року, із незнайомими людьми.

15 листопада 2019 у школі пройшов Єдиний національний урок «Безпечна країна», під час якого учні переглянули тематичні документальні фільми, мультфільми, шукали правильні відповіді на питання вікторин, здійснили віртуальну мандрівку у містечко Правил дорожнього руху.

10 грудня 2019 педагог-організатор Зварич Карина Олександрівна та лідери учнівського самоврядування провели для учнів 8-х класів гру-квест з теми: «Права знаєш – себе захищаєш». Старшокласники ознайомили учнів із  власними правами, з Конвенцією ООН про права дитини, пропонували розпізнавати ситуації, де порушуються права дітей,  захищати себе й допомагати іншим.

З метою формування правової свідомості, виховання високої правової культури, відповідальності за власні вчинки 13 грудня 2019 у школі проведено Єдиний урок права. Старші учні ознайомились із нормативно-правовими актами щодо прав дитини та дорослої людини, поділились думками з тем: «Щоб у нашій державі постійно був добробут і порядок, необхідно...», «Про становище дітей у світі», переглянули документальні фільми, визначили, чи порушені права дітей у наведених учителем ситуаціях Молодші діти грали в «Правове лото», «Скриньку прав дитини», аналізували, які права героїв порушено в казках, переглянули тематичні мультфільми.

Кібербулінг – це сучасна форма агресії, яка набрала поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. З метою забезпечення ефективного інформування дітей стосовно проблеми кібербулінгу, зменшення рівня негативного впливу Інтернету на психологічне, емоційне і фізичне здоров’я дитини, розширення та поглиблення знань про безпечний Інтернет, розвитку вміння спілкуватися в соціальних мережах і чатах ушколі проводяться відповідні заходи.

Так 17 грудня 2019 відбулася зустріч учнів 8-9 класів з головними спеціалістами відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Лобчинською Юлією та Завадою Ксенією. Фахівці розповіли про причини кібербулінгу, його різновиди та ознаки, надали практичні поради з виявлення та нейтралізації негативного впливу кібербулінгу на дитину.

28 лютого 2020 юрист Лобчинська Юлія провела таку ж зустріч окремо для  учнів 9-А класу.

З метою захисту дітей від впливу шкідливої інформації, профілактики кібербулінгу у рамках проведення у школі тижня інформатики до Міжнародного Дня безпеки в мережі Інтернет у лютому 2020 проведено захід з теми: «Цифрові комунікації: онлайн навчання із безпечного користування мережею Інтернет».

            Виходячи з досвіду проведення превентивної роботи у школі, найефективнішими заходами профілактики протиправної поведінки підлітків визнано  участь у  тренінгах, інсценування, аналіз проблемних ситуацій, отримання інформації про наслідки скоєння правопорушень від юристів та представників поліції.

Отже, спираючись на вікові особливості аудиторії та використовуючи  відповідні віковій категорії форми роботи, педагоги, психолог, соціальний педагог, фахівці, що працюють з дітьми, ефективно здійснюють профілактику правопорушень, зокрема, булінгу. формують відповідальну поведінку вихованці.

Таким чином, діяльність педагогічного колективу школи, спрямовану на розвиток соціально-психологічних компетентностей, навичок асертивної поведінки, запобігання та протидію насильству, булінгу серед здобувачів освіти, можна вважати достатньо ефективною для створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти. 

Заступник директора школи з ВР                                                                                                                      Л. В. Галкіна

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
01:47:32|127.0.0.1|localhost|2024-05-26|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.210.83.132

:
: