Протидія торгівлі людьми, домашньому насильству, дотримання прав дітей та гендерних прав

Зображення користувача Irina.

 

Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Національна дитяча гаряча лінія: 0 800 500 225
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)
Короткий номер 116 111 (безкоштовно з мобільних телефонів)
12 березня - 30 квітня 2020 р. отримано: 11 507 звернень

лист МОН України № 6/645-20 від 19.05. 2020 з додатками - у вкладенні.

Протидія торгівлі людьми 0-800-500-22-5
Протидія насильству в сім*ї 0-800-500-33-5 або 386
Захист прав дітей 0-800-500-33-5 або 386
Гендер і правозахист 0-800-500-33-5 


      Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (свідоцтво про реєстрацію Міністерства юстиції України № 1010 від 31.03.98) з 1997 року працює в напрямі запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей.


    Центр „Ла Страда-Україна” є членом Координаційної ради по запобіганню торгівлі жінками при Уповноваженому ВР з прав людини (з 1998 р.), Експертної робочої групи при Міжвідомчій координаційній раді по запобіганню торгівлі людьми (з 2003 р.), Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини (з 2005 р.).

     Програма "Ла Страда": Запобігання торгівлі жінками в країнах Центральної і Східної Європи була ініційована неурядовими організаціями Нідерландів, Польщі і Чехії в 1995 р. Україна приєдналась до Програми в 1997, Болгарія - в 1998, Македонія, Молдова, Білорусь, Боснія та Герцеговина в 2001 р.

Напрямки діяльності

Місія діяльності Центру:

Громадська міжнародна правозахисна організація, яка працює для забезпечення ґендерної рівності, запобігання всім видам ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держави.

Візія:

Незалежна, стала організація, відома на національному та міжнародному рівнях завдяки ефективній діяльності в обраних сферах щодо розбудови суспільства рівних прав та можливостей, без насильства та торгівлі людьми.

Завдання організації:

 1. сприяння дотриманню прав людини, особливо жінок та дітей;
 2. сприяння просуванню українського суспільства в напрямку до утвердження гендерної рівності у всії соціальних сферах;
 3. сприяння запобіганню торгівлі людьми, інших проявів насильства, жорстокого поводження, особливо по відношенню до дітей;
 4. сприяння протидії сексуальній комерційній експлуатації дітей, їх використання у проституції та порнографії;
 5.   сприяння протидії сексуальній комерційній експлуатації дітей, їх використання у проституції та порнографії;
 6. сприяння проведенню роботи по створенню та впровадженню ефективних механізмів подолання цих явищ шляхом налагодження та укріплення взаємодії державних, недержавних, міжнародних організацій;
 7.   сприяння проведенню експертизи законодавчих актів на предмет дотримання прав людини, гендерної рівності в суспільстві, адекватності міжнародним документам та нормам;
 8.    сприяння підвищенню рівня інформованості суспільства про права людини, досягнення гендерної рівності в суспільстві, необхідність ліквідації усіх форм насильства та жорстокого поводження;
 9.    сприяння проведенню досліджень з зазначеної проблематики, організації конференцій, форумів, громадських акцій;
 10.   сприяння більш глибокому розумінню умов і причин, що породжують проблеми насильства, дискримінації, торгівлі людьми, насильству та дискримінації в суспільстві;
 11.  участь у підготовці рекомендацій по удосконаленню міжнародно-правової бази і гармонізації національного законодавства держав у зазначеній сфері;
 12.  сприяння наданню інформаційної, наукової, консультаційної, методичної, організаційної і матеріально-технічної підтримки юридичним і фізичним особам, що приймають учать в програмах і проектах, спрямованих на дотримання прав людини, досягнення гендерної рівності в суспільстві;
 13.  сприяння дотриманню прав українських громадян, які перебувають за кордоном та недопущення потрапляння їх до ситуації торгівлі людьми;
 14.  сприяння реалізації інших перспективних задумів і проектів, пов’язаних з діяльністю Центру;
 15.   пропаганда і широке розповсюдження ідей і цілей Центру, в тому числі з залученням засобів масової інформації і комунікації.

Вдосконалення державної політики та проведення досліджень

 • проведення досліджень з проблем торгівлі людьми, сексуальної експлуатації дітей, насильства, дискримінації в суспільстві, дотримання прав людини
 • участь у розробці міжнародних документів
 • вдосконалення національного законодавства
 • співробітництво з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном

Превентивно-освітня діяльність

 • ведення просвітницької діяльності серед молоді та дітей з тематики діяльності Центру 
 • проведення  тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій  для фахівців
 • підготовка, видання та розповсюдження інформаційних та превентивних матеріалів
 • розробка, підготовка, видання та розповсюдження навчально-методичних та наукових матеріалів
 • співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, міжнародними організаціями з метою формування спільних стратегій превентивної роботи в напрямі протидії торгівлі людьми та ліквідації всіх форм дискримінації у суспільстві
 • „Ла Страда-Україна” є національним центром з розробки наукового та методичного забезпечення діяльності із запобігання торгівлі людьми, насильству та впровадження гендерної рівності

Інформаційна діяльність 

 • співпраця із засобами масової інформації
 • підготовка та проведення інформаційних кампаній
 • створення та розповсюдження соціальної реклами
 • підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації з проблеми торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей на сайті Центру
 • систематична електронна розсилка новин щодо проблеми торгівлі людьми
 • підготовка та розсилка електронних інформаційних бюлетенів

Соціальна допомога потерпілим

 • організація та надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми (медична, психологічна, юридична допомога, надання тимчасового притулку, соціальний супровід, переадресація та ін.), а також членам їх родин
 • організація та надання допомоги дітям, потерпілим від торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та насильства
 • допомога та сприяння у пошуку українських громадян, які зникли за кордоном та поверненні в Україну
 • співпраця з дипломатичними установами зарубіжних країн в Україні та дипломатичними установами України за кордоном з метою надання допомоги потерпілим
 • робота по укріпленню мережі фахівців міжнародних, урядових та неурядових організацій з метою надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми
 • підготовка методичних матеріалів для соціальних працівників та представників неурядових організацій по наданню допомоги потерпілим від торгівлі людьми
 • підготовка, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми та насильства

Робота "гарячої лінії"

 • організація роботи Національних „гарячих ліній” з питань запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей
 • надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дітей
 • надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми та насильства
 • постійне ведення та оновлення бази даних для надання консультацій по проблемі торгівлі людьми
 • розробка та видання інформаційних та методичних матеріалів для консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній”
 • організація та проведення тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів для консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній”
 • надання консультацій по електронній пошті з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства

Робота Електронної гарячої лінії з протидії дитячій порнографії в Інтернеті

 • організація роботи електронної гарячої лінії
 • адміністрування сайту гарячої лінії www.internetbezpeka.org.ua 
 • співпраця з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном.

Детальніше тут

ДолученняРозмір
6_645-20.pdf (2)60.93 КБ
dodatok_statistika_zvernen_18.05.20.pdf (3)528.39 КБ
Збір матеріалів Збір матеріалів
14:12:09|127.0.0.1|localhost|2024-05-29|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.222.189.51

:
: