Новий Державний стандарт початкової загальної освіти

Зображення користувача Irina.

        Управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради підготовлено законодавчу та методичну базу під назвою "Підготовка вчителів початкових класів до реалізації нових навчальних програм у 2012/2013 навчальному році». Буде корисно всім, хто працюватиме і вчитиметься за новими програмами.

 

Постанова Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 року (126)  Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

 

Наказ МОНмолодьспорт №409 від 03.04.2012 року (27)  Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

 

Наказ МОНмолодьспорт №572 від 10.06.2011 року (37)  Про Типові навчальні плани початкової школи 

 

Наказ МОНмолодьспорт № 430 від 11.05.2011 року (23)  Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 

 

Лист МОНмолодьспорт №1/9-455  від 09.06.2011 року (24)  Щодо проведення Всеукраїнської акції ''Дай руку, першокласнику!''  

          У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.
        Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.
               Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:
- забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;
- особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної;
- розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;
- використання здоров’язбережувальних технологій;
- екологічна спрямованість освіти;
- передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах;
- посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь ''Природознавство'', та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах;
- передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- в освітній галузі ''Технології'' виокремлено змістову лінію ''Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями'', тому Базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь.
              Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.
       Зміст стандарту за результатами широкого обговорення проекту зазначеного документа максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).
              У змісті кожної освітньої галузі передбачено діяльнісну лінію.
              На варіативну складову відведено по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.
      Документ максимально зрозумілий для вчителя (за численними відгуками), отримав схвальні відгуки громадськості, погоджений у зацікавлених міністерствах та відомствах.
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти розпочнеться з 1 вересня 2012 року.

Олійник Л.І., заступник директора школи з НВР

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
09:20:54|127.0.0.1|localhost|2024-07-23|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|34.204.198.73

:
: