Творча лабораторія вчителя Поліщук Н.П.

Зображення користувача Irina.

Творчий звіт роботи за атестаційний період  2013-2018 роки  розміщено за посиланням

Розробка мультимедійного супроводу уроків до НМК ZOOM  IN SPECIAL 2 mm.publication за посиланням. Представлені авторські мультимедійні презентації для використання вчителями на уроках англійської мови до підручника Zoom In Speciail mm.publications. Презентації містять супровідні матеріали для вивчення лексичних одиниць та спрямовані на формування навичок використання мовних  структур в усному та писемному мовленні.


Продовжуємо публікацію із методичної скарбнички "Творча лабораторія вчителя"

та представляємо матеріали з досвіду роботи

Поліщук Наталії Петрівни,


вчителя іноземної мови ІІ категорії БСПМШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка м. Білої Церкви

Країна творчих успіхів


Програма виховної роботи з учнями 5-9-х класів

Зміст

1. «Країна творчих успіхів». Програма виховної роботи з учнями 5-9-х класів. Пояснювальна записка
2. Зміст програми виховної роботи «Країна творчих успіхів» 
3. Додатки:
Додаток 1. Методика виявлення творчої активності учнів підліткового віку
Додаток 2. Скарбничка тестів, вправ, завдань для розвитку творчих здібностей учнів
Додаток 3. Соціограма кругового типу (скорочений варіант)
Додаток 4. Модель педагогічної підтримки рівня розвитку творчого потенціалу учнів підліткового віку в процесі виховної роботи
Додаток 5. Лекція учнів-волонтерів (9-Г клас) для учнів 6 класу (фото)
Додаток 6. Сценарій виступу шкільної агітбригади екологічного спрямування для учнів 9 класу
Додаток 7. Фото «Світ моїх захоплень»
Додаток 8. Фольклорне свято «Ой хто, хто Миколая любить!» для учнів 5 класу
Додаток 9. Брейн-ринг «Що? Де? Коли?» для учнів 5 класу
Додаток 10. Екскурсія до Києво-Печерської лаври для учнів 6 класу (фото)
Додаток 11. Музичний брейн-ринг для учнів 8 класу
4. Список рекомендованої літератури


Кожна дитина - художник. Складність в тому,
щоб залишитися художником, переставши бути дитиною.
Пабло Пікассо

Враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів 5-9 класів, рівень розвитку конкретного класного колективу, завдання і зміст програми «Країна творчих успіхів», її реалізація здійснюється із застосуванням наступних методів виховної роботи:
• впливу на інтелектуальну сферу;
• впливу на мотиваційну сферу;
• впливу на сферу саморегуляції;
• дилем;
• стимулювання;
• впливу на емоційну сферу;
• впливу на вольову сферу;
• впливу на практичну сферу;
• самовиховання;
• моделювання, інсталяції, імпровізації (в процесі вирішення творчого завдання).

Мета програми:


• наукове обґрунтування умов створення життєтворчого середовища, відповідного ціннісно-нормативного простору класного колективу, в якому народжуються та культивуються цінності, необхідні для становлення життєвої компетентності та життєтворчості учня як факторів успішного його виховання;
• створення збагаченого виховного середовища (інноваційні цілі, диференційований зміст, ефективні методи, форми і засоби виховання), помноженого на специфіку та результати розвитку індивідуально-особистісної життєтворчості та життєвої компетентності учня;
• створення умов для продуктивної виховної діяльності учнів, необхідної для формування праксеологічної компоненти їх життєвої компетентності;
• розвиток аналітичних, дослідницьких, комунікативних, організаційних, рефлексивних та інших життєво важливих умінь і навичок учнів та їх системне застосування в процесі виховної роботи;
• спрямування діяльності вихователя на суб'єктне пробудження і розвиток творчого потенціалу та самореалізацію особистості кожного вихованця (додаток 1);
• сприяння усвідомленню і визначенню власного місця кожного вихованця в соціумі.
Досягнення мети програми передбачає реалізацію наступних завдань:
• забезпечення інтеграції виховних зусиль школи, сім'ї та громади у створенні та розвитку життєтворчого потенціалу класного колективу;
• сприяння застосуванню особистісно-зорієнтованого підходу у виховній роботі, що забезпечує гармонійний розвиток з домінантою індивідуальних і творчих можливостей кожної дитини, становлення та розвиток індивідуально-особистісної життєтворчості вихованців, формування творчої цілеспрямованої особистості, здатної до саморегуляції, передбачення, конструювання власної життєвої стратегії;
• оволодіння учнями технологією життєвого проектування та розбудова індивідуально-особистісного життєвого проекту;
• встановлення зв'язків із соціальними інституціями, діяльність яких пов'язано із створенням (відтворенням) цінностей життєтворчості (закладами культури, службами соціальної роботи, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, закладами сфери послуг тощо).
• розвиток особистісних якостей учнів: творчої уяви, уміння зіставляти, аналізувати, синтезувати, приймати нестандартні рішення й шукати креативні шляхи їх реалізації, встановлювати соціальні контакти, здобувати комунікативні навички в процесі колективної творчої діяльності, діяти самостійно й об'єктивно оцінювати процес і результати власної діяльності, створювати кінцевий творчий продукт, оцінювати творчість інших людей (додаток 2);
• забезпечення ситуації успіху та позитивного психологічного клімату в класному колективі як важливих факторів позитивної мотивації творчої діяльності учасників виховного процесу (додаток 3);
• формування високоінтелігентної активної творчої особистості, громадянина України;
• створення класним керівником власної педагогічної системи, що сприяє розвитку творчого потенціалу кожного учня та є підсумком тривалого педагогічного пошуку.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОГРАМИ (З ДОДАТКАМИ № 1-11 У ВКЛАДЕННІ)

ДолученняРозмір
luzko_programa.doc (226)1.19 MБ
Збір матеріалів Збір матеріалів
09:48:54|127.0.0.1|localhost|2024-07-23|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|34.204.198.73

:
: