Колективна угода та правила внутрішнього трудового розпорядку

Зображення користувача Irina.

Колективна угода

ЗАРЕЄСТРОВАНА

рішенням виконкому Білоцерківської міської ради № 451

«Про повідомну реєстацію колектиних договорів»

Реєстровий № 30 від 25 червня 2019 р.

Керуюча справами міськвиконкому Білоцерківської міської ради

М.П.                                    І.В. Новогребельська

           (підпис)                    (прізвище, ініціали)

 

 

КОЛЕКТИВНА  УГОДА

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ 

 

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

на 2019-2024 роки

 

Схвалено на зборах

трудового колективу БСПМШ № 16

07 червня 2019 року, протокол № ___

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ця колективна угода укладена на 5 років.
  2. Колективна угода схвалена загальними зборами трудового колективу, протокол №__ від 07 червня 2019 року і набирає чинності з дня її підписання.
  3. Ця колективна угода діє до прийняття нової.
  4. Сторонами  угоди є:

-адміністрація Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області в особі директора школи Бабенка Анатолія Михайловича, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження (надалі – адміністрація школи),

- профспілковий комітет в особі голови профкому Чистяк Вікторії Францівни, яка є повноважним представником всіх працівників Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області в колективних переговорах.

5. Директор Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників школи в колективних переговорах.

6. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення колективної угоди, внесення змін і доповнень до нього, вирішення соціально- економічних питань і врегулювання трудових відносин.

7. Колективна угода укладена згідно з чинним законодавством.

8. Положення цієї угоди є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками, профспілковим комітетом.

9. Дія колективної угоди поширюється на всіх працівників установи.

10. Зміни та доповнення до цієї колективної угоди вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства та з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективної угоди розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються в 6-тиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.

12. Жодна із сторін, що уклала цю колективну угоду, не може протягом усього строку її дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Колективної угоди або припиняють їх виконання.

13. Переговори щодо укладення нової колективної угоди на наступний термін починаються не пізніше як за 3 місяці до закінчення строку дії Колективної угоди.

14. Після схвалення проекту Колективної угоди уповноважені представники сторін у термін до 3-х днів підписують Колективну угоду. Через три дні після реєстрації Колективна угода доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

15. Сторони зобов’язуються дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області (додаток № 1)...

ДолученняРозмір
kolektivna_ugoda_2019.pdf (0)319.65 КБ
Збір матеріалів Збір матеріалів
00:53:26|127.0.0.1|localhost|2024-06-21|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.222.64.76

:
: