Наказ про атестацію педагогіних працівників

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо- математична школа   І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.Кириленка

Білоцерківської міської ради Київської області

    НАКАЗ 

18.10. 2019                                                                                                                       №  153

 Біла Церква

Про атестацію педагогічних працівників школи в 2019/2020 навчальному році

     Відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 50),  «Про загальну середню освіту» (ст.27),),  Типо­во­го положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ні­с­те­р­ст­ва освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юс­ти­ції Ук­раїни 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства ос­ві­ти і науки від 20.12.2011 р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області «Про проведення атестації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних та інших установ. Білої Церкви у 2019/2020 н. р.» від 18.10.2019 за  № 164,  з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рів­ня професійної компетентності педагогічних працівників й ефективності управ­лі­н­­ської дія­ль­ності керівників закладів освіти, рівня  професійної компетент­но­с­ті й фахової май­сте­рності педагогічних, управлінських і методичних кадрів міста, розвитку творчої іні­ці­а­ти­ви педагогів, підвищення престижу й ав­торитету педагогічної праці, забезпечення ефе­к­­ти­вності освітнього процесу та по­силення відповідальності за результати на­вчання і ви­ховання здобувачів освіти

 

     НАКАЗУЮ:

 

1.Заступнику голови атестаційної комісії Тарасюк Н.П.:

1.1. До 15.10.2019 ознайомити учителів школи з нормативними документами про  атестацію педагогічних працівників.

1.2. До 20.09.2019 р. створити атестаційну комісію  І рівня в закладі освіти для атестації педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

 

1.3.До 10.10.201р. подати списки педагогічних працівників, які атестуються комісією ІІ рівня, в управління освіти і науки та  подання шкільних атестаційних ко­мі­сій щодо позачергової атестації, перенесення чи відстрочення строку атестації педагогічних працівників.

 

1.3.До 20.10.2019 р. затвердити списки педагогічних працівників закладу, які атес­ту­ю­ть­ся, і графік роботи атестаційних комісій І рівня на 2019/2020 навчальний рік.

 

 1.4.До 23.10.2019 р. подати атестаційній комісії управління освіти і науки накази про атестацію, списки педагогічних працівників закладу, які атестуються, та графік ро­бо­ти атестаційних комісій І рівня.

 

1.5.До 26.11.2019 року забезпечити оформлення матеріалів педагогічного досвіду  педпрацівників, які претендують на присвоєння та відповідність педагогічним званням «учитель-методист», «старший учитель»;  до 01.03.2020 року – на присвоєння  (відповідність) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 

1.6.До 01.12.2018 р. оформити та подати науково-методичному центру матеріали педа­го­гі­ч­ного досвіду педа­го­гічних працівників, які претендують на присвоєння педа­го­гі­ч­­них звань «учитель-методист», та матеріали обліку методичної роботи пе­­­да­гогів, які мають педагогічні звання.

 

1.7.До 01.03.2019 р. подати атестаційні матеріали (характеристики, листи обліку резу­ль­татів професійної діяльності педагогічних працівників) на розгляд атестаційної ко­місії ІІ рівня відповідно до пп. 3.3., 3.5. Типового положення про атестацію педа­го­гічних працівників

 

1.8. Висвітлювати матеріали атестації педагогів, їхні творчі надбання на сайті навчального закладу, особистих блогах і сайтах педагогів, у фахових виданнях, на педагогічних форумах, конференціях, виставках тощо. Здійснити всебічне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які ате­с­ту­ю­ть­ся, відповідності їх професійної компетентності  кваліфікаційній категорії.

 

2. Забезпечити всебічне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які    атестуються, відповідність рівня їх професійної компетентності, кваліфікаційної  категорії.

 

3. Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах демократизму,  колегіальності, гласності, безперервності освіти і самовдосконалення.

 

4. До роботи в атестаційній комісії залучити найбільш компетентних,  висококваліфікованих вчителів школи.

 

5. Стимулювати працю педагогів  школи  за наслідками їх атестації.

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НМР Тарасюк Н.П.


Директор школи                                                    А.М.Бабенко

 

Виконавець: Н. Тарасюк, т. 6-62-01

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
01:22:20|127.0.0.1|localhost|2024-06-21|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.222.64.76

:
: