Математика за новою програмою. 5 клас

Зображення користувача Irina.

Математика за новою програмою. 5 клас. Л. М. Білецька, Ж. М. Грищенко, І. Д. Кирдей, Л. С. Лемешко. Упоряд. О. О. Терехова
У книжці вміщено рекомендації щодо вивчення математики в 5‑му класі за новою навчальною програмою, укладеною відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що набирає чинності від 1 вересня 2013 р. Подано програму, орієнтовне календарно-тематичне планування, матеріали до розробок уроків окремих тем, які моделюють їх структуру. Відповідно до теми та мети запропоновано логічні задачі, вправи підвищеної складності. Описано методику проведення навчальних ігор, змагань, вікторин тощо. Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, студентів математичних спеціальностей педагогічних вишів.

Книга для вчителя.

      У книзі вміщено календарний план та розробки всіх уроків математики в 5 класі за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика» (авт. М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір), укладеною відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що набирає чинності з 1 вересня 2013 року. Розробки моделюють структуру уроків, включають підібрані згідно з вимогами нової програми тексти задач, самостійних і контрольних робіт. Відповідно до теми та мети уроку пропонуються задачі логічного характеру, вправи підвищеної складності, описується методика проведення навчальних ігор, змагань, математичних боїв.

            Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, студентів математичних спеціальностей педагогічних інститутів та університетів.

Передмова

     Автори пропонованого посібника ставили своїм завданням допомогти вчителю при підготовці і проведенні уроків математики у 5 класі відповідного до нової програми, що набирає чинності з  1 вересня 2013 року. Посібник містить розробки усіх навчальних тем, уроки в яких підібрано від вступного уроку, через уроки повторення раніше вивченого, формування нових знань, умінь, навичок, закріплення знань, узагальнення та систематизації вивченого матеріалу, до поточного та тематичного контролю знань.

      При складанні структури уроку були враховані сучасні тенденції проведення навчальних занять. Уроки містять не лише базовий набір завдань, а й матеріал для підвищення інтересу учнів до пізнавальної діяльності: задачі логічного характеру, вправи підвищеної складності,  навчальні ігри, змагання, математичні боїв, ребуси, передбачає використання мультимедійних презентацій, наочності, навчальних відео тощо.

     В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики у 5 класі покладено компетентнісний та особистісно зорієнтований підхід, тому передбачається, що кінцевим результатом навчання є сформовані компетентності - здатності учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях. При цьому забезпечується розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

    Оскільки у 5 класі відбувається поступове розширення множини натуральних чисел до множини раціональних чисел шляхом послідовного введення спочатку звичайних, а потім і десяткових дробів, то разом із формуванням культури усних та письмових, точних і наближених  обчислень учні отримують якісно нові знання про вирази, величини, рівняння і нерівності.

    У посібнику враховано новий підхід до вивчення геометричного матеріалу, який включає початкові відомості про планіметричні (відрізок, промінь, пряма, кут, трикутник, прямокутник, квадрат) і стереометричні (прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда) фігури. Вивчення геометричних фігур у розробках уроків ґрунтується на використанні наочних ілюстрацій, прикладів із довкілля, життєвого досвіду учнів, виконання побудов і сприяє виробленню вмінь виділяти форму і розміри як основні властивості геометричних фігур.

  У 5 класах вводяться елементи комбінаторики. Важливим завданням вчителя є формування початкових відомостей про множину, її елементи, вміння виконувати дії над множинами при розв’язуванні найпростіших комбінаторних задач шляхом розгляду можливих варіантів.

  Посібник допоможе вчителю-практику сформувати в учнів уміння подавати дані у вигляді таблиць, графіків і діаграм різних типів та на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки.

   Ці та інші програмні вимоги були враховані авторами посібника при конструюванні уроків різних типів. Автори сподіваються, що матеріал посібника не тільки сприятиме підвищенню професійного рівня вчителів-початківців, але й полегшить підготовку до уроків тим, хто вже має досвід викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Сподіваємось, шановні колеги, наша праця стане в нагоді всім, хто буде викладати математику в 5 класах. Для творчого опрацювання розробок уроків пропоную підписатись на електронну версію книжки на сторінці видавництва "Шкільний світ" http://www.osvitaua.com/ma/news/2165/knizhki-5-klas-nova-programa.html

Автори.
Детальніше: http://kirdey.com/matematika-za-novoyu-programoyu-5-klas

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
08:45:18|127.0.0.1|localhost|2024-07-13|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|3.233.232.160

:
: