Перелік конкурсних предметів за спеціальностіми

Зображення користувача Irina.

Перелік необхідних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу у 2013 році до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

     В 2013 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вузів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, всесвітньої історії, всесвітньої літератури, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

     Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох предметів.

    Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році, в залежності від спеціальності обраної абітурієнтом.

     При цьому, два предмета є обов’язковими, а третій предмет, у більшості спеціальностей, пропонується на вибір вступнику, крім випадків, коли такий предмет чітко вказаний у правилах прийому до конкретного вищого навчального закладу. Це означає, що вищий навчальний заклад може власними умовами прийому обмежити вступнику вибір третього конкурсного предмета. Один або два конкурсних предмета визначаються вищим навчальним закладом як профільні.

     Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань

Cпеціальність

Назва предметів та творчих конкурсів

Педагогічна освіта дошкільна освіта українська мова та література, біологія, математика або історія України
початкова освіта українська мова та література, математика, біологія або історія України
технологічна освіта українська мова та література, математика, фізика або хімія
професійна освіта (за профілем) українська мова та література, математика, фізика або хімія
корекційна освіта (за нозологіями) українська мова та література, біологія, іноземна мова або історія України
соціальна педагогіка українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини фізичне виховання* українська мова та література, біологія, творчий конкурс
спорт українська мова та література, біологія, творчий конкурс
здоров’я людини* українська мова та література, біологія, творчий конкурс
Культура культурологія українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
музейна справа та охорона пам’яток історії та культури українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
народна художня творчість українська мова та література, історія України, творчий конкурс
документознавство та інформаційна діяльність українська мова та література, історія України, математика або світова література
менеджмент соціокультурної діяльності українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
Мистецтво театральне мистецтво українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
хореографія* українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
кіно-, телемистецтво українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
музичне мистецтво* українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
образотворче мистецтво* українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
реставрація творів мистецтва українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
дизайн* українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
декоративно-прикладне мистецтво українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
естрадно-циркове мистецтво українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс
фотомистецтво українська мова та література, хімія, творчий конкурс
Гуманітарні науки філософія* українська мова та література, історія України, світова література або іноземна мова
історія* українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова
філологія* українська мова та література, іноземна мова або російська мова (за профілем), історія України або світова література
богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)* українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
Соціально-політичні науки соціологія українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова
психологія* українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова
практична психологія* українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова
політологія* українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова
Міжнародні відносини міжнародні відносини українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія
міжнародне право українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія
міжнародні економічні відносини українська мова та література, іноземна мова, математика або географія
міжнародна інформація українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або математика
країнознавство українська мова та література, географія, всесвітня історія або іноземна мова
міжнародний бізнес українська мова та література, іноземна мова, математика або всесвітня історія
Журналістика та інформація журналістика українська мова та література, іноземна мова або російська мова, творчий конкурс
реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності) українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література
видавнича справа та редагування українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика
Право правознавство українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика
правоохоронна діяльність українська мова та література, історія України, творчий конкурс
Економіка та підприємництво економічна теорія українська мова та література, математика, історія України або географія
економічна кібернетика українська мова та література, математика, історія України або географія
міжнародна економіка українська мова та література, математика, іноземна мова або географія
економіка підприємства українська мова та література, математика, історія України або географія
управління персоналом та економіка праці українська мова та література, математика, історія України або географія
прикладна статистика українська мова та література, математика, історія України або географія
маркетинг українська мова та література, математика, історія України або географія
фінанси і кредит українська мова та література, математика, історія України або географія
облік і аудит українська мова та література, математика, історія України або географія
товарознавство і торговельне підприємництво українська мова та література, математика, географія або хімія
Менеджмент і адміністрування менеджмент українська мова та література, математика, географія або іноземна мова
Природничі науки хімія* українська мова та література, хімія, фізика або математика
біологія* українська мова та література, біологія, фізика або хімія
геологія* українська мова та література, математика, географія або фізика
географія* українська мова та література, географія, історія України або математика
гідрометеорологія українська мова та література, географія, математика або фізика
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* українська мова та література, математика, хімія або географія
Фізико-математичні науки математика* українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
механіка українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
фізика* українська мова та література, фізика, математика або хімія
прикладна фізика* українська мова та література, фізика, математика або хімія
статистика українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
астрономія українська мова та література, фізика, математика або хімія
Системні науки та кібернетика прикладна математика українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
інформатика* українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
системний аналіз українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерні науки українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
комп’ютерна інженерія українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
програмна інженерія українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Автоматика та управління системна інженерія українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Розробка корисних копалин гірництво українська мова та література, математика, фізика або географія
торфова справа українська мова та література, математика, фізика або географія
переробка корисних копалин українська мова та література, математика, фізика або хімія
нафтогазова справа українська мова та література, математика, фізика або хімія
Металургія та матеріалознавство металургія українська мова та література, математика, фізика або хімія
ливарне виробництво українська мова та література, математика, фізика або хімія
інженерне матеріалознавство українська мова та література, математика, фізика або хімія
Машинобудування та матеріалообробка прикладна механіка українська мова та література, математика, фізика або хімія
інженерна механіка українська мова та література, математика, фізика або хімія
машинобудування українська мова та література, математика, фізика або хімія
зварювання українська мова та література, математика, фізика або хімія
Енергетика та енергетичне машинобудування теплоенергетика українська мова та література, математика, фізика або хімія
гідроенергетика українська мова та література, математика, фізика або географія
атомна енергетика українська мова та література, математика, фізика або хімія
енергомашинобудування українська мова та література, математика, фізика або хімія
Електротехніка та електромеханіка електротехніка та електротехнології українська мова та література, математика, фізика або хімія
електромеханіка українська мова та література, математика, фізика або хімія
Електроніка мікро- та наноелектроніка українська мова та література, фізика, математика або хімія
електронні пристрої та системи українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова
акустотехніка українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок радіотехніка українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
радіоелектронні апарати українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
телекомунікації українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
мережі та системи поштового зв’язку українська мова та література, математика, фізика або географія
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології метрологія та інформаційно-вимірювальні технології українська мова та література, математика, фізика або хімія
метрологія, стандартизація та сертифікація українська мова та література, математика, фізика або хімія
приладобудування українська мова та література, фізика, математика або хімія
оптотехніка українська мова та література, фізика, математика або хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіа- і ракетобудування українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів українська мова та література, математика, фізика або хімія
  авіоніка українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Морська техніка суднобудування та океанотехніка українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Хімічна технологія та інженерія хімічна технологія українська мова та література, хімія, математика або фізика
хімічна інженерія українська мова та література, хімія, математика або фізика
Біотехнологія біотехнологія українська мова та література, хімія, біологія або математика
біомедична інженерія українська мова та література, хімія, біологія або математика
Видавничо-поліграфічна справа видавничо-поліграфічна справа українська мова та література, математика, фізика або хімія
Текстильна та легка промисловість технологія та дизайн текстильних матеріалів українська мова та література, математика, хімія або фізика
технологія виробів легкої промисловості українська мова та література, математика, хімія або біологія
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції харчові технології та інженерія українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова
Оброблювання деревини деревооброблювальні технології українська мова та література, математика, фізика або хімія
Будівництво та архітектура будівництво українська мова та література, математика, фізика або хімія
архітектура українська мова та література, математика, творчий конкурс
гідротехніка (водні ресурси) українська мова та література, математика, фізика або хімія
Транспорт і транспортна інфраструктура транспортні технології (за видами транспорту) українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
аеронавігація українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
обслуговування повітряних суден українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
морський та річковий транспорт українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
рухомий склад залізниць українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
автомобільний транспорт українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
системи забезпечення руху поїздів українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
залізничні споруди та колійне господарство українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Геодезія та землеустрій геодезія, картографія та землеустрій українська мова та література, математика,історія України або географія
Сільське господарство і лісництво агрономія українська мова та література, біологія, хімія або математика
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова та література, біологія, математика або фізика
лісове і садово-паркове господарство українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова
лісозаготівля українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
захист рослин українська мова та література, біологія, хімія або математика
Рибне господарство та аквакультура водні біоресурси та аквакультура українська мова та література, біологія, математика або географія
рибальство українська мова та література, біологія, математика або географія
Техніка та енергетика аграрного виробництва енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Ветеринарія ветеринарна медицина українська мова та література, біологія, хімія або фізика
Медицина сестринська справа українська мова та література, біологія, хімія або фізика
лабораторна діагностика українська мова та література, біологія, фізика або математика
Фармація фармація українська мова та література, хімія, біологія або фізика
Соціальне забезпечення соціальна допомога українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова
соціальна робота українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова
Сфера обслуговування готельно-ресторанна справа українська мова та література, іноземна мова, географія або математика
побутове обслуговування українська мова та література, математика, іноземна мова або географія
туризм українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону   визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом
Інформаційна безпека безпека інформаційних і комунікаційних систем українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
системи технічного захисту інформації українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
управління інформаційною безпекою українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова
Цивільна безпека цивільний захист українська мова та література, математика, фізика або хімія
охорона праці українська мова та література, математика, фізика або хімія
пожежна безпека українська мова та література, математика, фізика або хімія
Ветеринарія (спеціаліст, магістр) ветеринарна медицина (за видами) українська мова та література, біологія, хімія або фізика
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва українська мова та література, біологія, хімія або фізика
ветеринарна гігієна та санітарія українська мова та література, біологія, хімія або фізика
ветеринарна фармація українська мова та література, біологія, хімія або фізика
лабораторна діагностика хвороб тварин українська мова та література, біологія, хімія або фізика
ветеринарна біотехнологія українська мова та література, біологія, хімія або фізика
Медицина (спеціаліст, магістр) лiкувальна справа українська мова та література, біологія, хімія або фізика
педiатрiя українська мова та література, біологія, хімія або фізика
медико-профiлактична справа українська мова та література, біологія, хімія або фізика
медична психологія українська мова та література, біологія, хімія або фізика
стоматологiя українська мова та література, біологія, хімія або фізика
Фармацiя (спеціаліст, магістр) фармація українська мова та література, хімія, біологія або фізика
клінічна фармацiя українська мова та література, хімія, біологія або фізика
технології фармацевтичних препаратів українська мова та література, хімія, біологія або фізика
технології парфумерно-косметичних засобів українська мова та література, хімія, біологія або фізика

* - Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Довідка:

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту. Підготовка бакалаврів здійснюється вищими навчальними закладами ІІ-ІV рівня акредитації (університет, інститут, академія, консерваторія, коледж).

Спеціаліст, магістр - освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту. Виключення: Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

Вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (коледж);

Вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (інститут, консерваторія);

Вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (інститут, консерваторія, академія, університет).

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році

За матеріалами: Освіта.ua

Дата публікації: 15.11.2012

Збір матеріалів Збір матеріалів
03:17:34|127.0.0.1|localhost|2024-05-26|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.210.83.132

:
: