Індивідуальне навчання

Зображення користувача Irina.

      Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), затвердженого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021 року № 528/36150 у ліцеї за заяви батьків (інших законних представників) здобувачів освіти організовується індивідуальне навчання у таких формах:

 - екстернат (для учнів, які з поважних причин не можуть відвідувати заклад освіти та перебувають за межами Білоцерківської ТГ);

 - сімейна (домашня) форма для учнів, які не можуть відвідувати заклад освіти та перебувають у Білоцерківській ТГ;

 - педагогічний патронаж для учнів, для яких створюється індивідуальний навчальний план відповідно до медичних показників.

      Для організації індивідуальної форми здобуття освіти заклад використовує Перелік навчальних програм для учнів 1-11 класів, затверджені відповідними наказами МОН України.

Порядок організації індивідуального навчання у формі педагогічного патронажу:

1) Батьки (або інші законні представники) здобувача освіти звертаються до директора ліцею із заявою  про організацію індивідуального навчання у формі педагогічного патронажу.

2) До заяви батьки (інші законні представники) додають довідку ЛКК (оригінал) або інший документ, вказаний в Положенні.

3) Організація педагогічного патронажу затверджується наказом директора закладу. В наказі вказується Типова освітня програма, за якою створюється індивідуальний навчальний план учня, здійснюється розподіл годин, призначаються педагогічні працівники для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, описується механізм та місце проведення навчальних занять, орнагізовується окремий журнал для обліку навчальних досягнень учня в паперовому та/або в електронному вигляді. Вказуються предмети, вивчення яких відбувається самостійно та дати проведення заліків з них (дата, вчитель, шкала оцінювання).

4) Класний керівник здійснює координацію взаємодії учня з учителями та батьками, контролює відвідування уроків, здійснює підсумкове оцінювання в паперовому та/або електронному журналах, табелі успішності, свідоцтві досягнень, свідоцтві про здобуття базової або повної загальної середньої освіти.

Порядок організації індивідуального навчання у формі екстернату:

1) Батьки (або інші законні представники) здобувача освіти звертаються до директора ліцею із заявою про організацію індивідуального навчання у формі екстернату.

2) На підставі заяви директор ліцею:

  1. Затверджує склад педагогічної комісії для проведення річного оцінювання за курс вказаного року навчання.
  2. Затверджує форму протоколу для річного оцінювання учнів.
  3. Затвержує протокол єдиного річного оцінювання учня-екстерна.
3) Класний керівник учня-екстерна протягом 1 тижня з дня написання заяви організовує збір від усіх вчителів класу та надає перелік матеріалів для самостійного опанування всіх предметів.

4) За два місяці до проведення річного оцінювання класний керівник організовує збір від усіх вчителів класу та надає перелік запитань для річного оцінювання з усіх предметів.

5) За два тижні до проведення річного оцінювання заступник директора укладає розклад складання річних заліків з усіх предметів, контролює його дотримання та своєчасне заповнення протоколів річного оцінювання. Примітка. Для уникнення перевантаження здобувачів освіти, які здобувають освіту паралельно в закордонних закладах освіти, на підставі наданих документів відбувається зарахування оцінок з тих предметів, які учень вже склав за кордом (з переведенням у 12-бальну шкалу або в шкалу зараховано/не зараховано).

6) За результатами річного оцінювання, затвердженими протоколом оцінювання, навчальні досягнення учня вносяться до класних журналів у електронному та паперовому форматі, свідоцтв досягнень, табелів, особових справ, свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

  Порядок організації індивідуального навчання у сімейній формі:

1) Батьки (або інші законні представники) здобувача освіти звертаються до директора ліцею із заявою  про організацію індивідуального навчання у формі сімейного навчання.

2) На підставі заяви директор ліцею:

  1. Надсилає до служби у справах дітей та до Укравління освіти і науки Білоцерківської міської ради інформацію про організаццію сімейного навчання для учня.
  2. Затверджує склад педагогічної комісії для проведення семестрового та річного оцінювання за курс вказаного року навчання.
  3. Затверджує форму протоколу для семестрового та річного оцінювання учнів.
  4. Затвержує протокол семестрового та річного оцінювання учня.
3) Класний керівник учня протягом 1 тижня з дня написання заяви організовує збір від усіх вчителів класу та надає перелік матеріалів для самостійного опанування всіх предметів.

4) За один місяць до проведення семестрового чи /та річного оцінювання класний керівник організовує збір від усіх вчителів класу та надає перелік запитань для оцінювання з усіх предметів.

5) За два тижні до проведення семестрового та річного оцінювання заступник директора укладає розклад складання річних заліків з усіх предметів, контролює його дотримання та своєчасне заповнення протоколів семестрового та річного оцінювання. 

6) За результатами семестрового та річного оцінювання, затвердженими протоколом оцінювання, навчальні досягнення учня вносяться до класних журналів у електронному та паперовому форматі, свідоцтв досягнень, табелів, особових справ, свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Відповідальна за організацію індивідуального навчання в ліцеї заступник директора з НВР Ірина Дмитріївна КИРДЕЙ

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
05:33:03|127.0.0.1|localhost|2024-02-26|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.192.20.240

:
: